Oudere tandartsen moeten niet elektronisch voorschrijven

(Tand)artsen ouder dan 62 jaar zullen niet verplicht worden om elektronisch geneesmiddelen te gaan voorschrijven. Dat is maandag beslist op het Verzekeringscomité van het Riziv. De uitrol van het systeem wordt bovendien uitgesteld naar 1 juni 2018.

Voor welke zorgverleners geldt het elektronisch voorschrift ?

Het elektronisch voorschrift geldt voor de ambulante voorschrijvers (huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen en vroedvrouwen).

Uitzondering: 
De verplichting is niet van toepassing voor voorschrijvers die op 1 juni 2018 de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben.

Welke voorschriften worden elektronisch?

Het elektronisch voorschrift betreft de geneesmiddelenvoorschriften voor ambulante patiënten: opgesteld in het kabinet van de tandarts.

Uitzondering:
De verplichting is niet van toepassing voor voorschriften opgesteld naar aanleiding van een bezoek aan de patiënt thuis of in een instelling, ongeacht de leeftijd van de voorschrijver.

Opmerking:
De verplichting betreft enkel geneesmiddelen, voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding, ongeacht of ze vergoedbaar zijn of niet.

De PARIS-toepassing

De lancering van de PARIS-toepassing gebeurt in december. In 1e instantie zullen alleen voorschrijvers die een geldig eHealth-certificaat op hun device (laptop, pc enz.) geïnstalleerd hebben die toepassing kunnen gebruiken.

Om tegemoet te komen aan de vraag van de voorschrijvers naar een groter gebruiksgemak, werkt het RIZIV intussen aan een nieuwe versie van PARIS, die vóór 1 juni 2018 ter beschikking gesteld zal worden. Daarbij zal het niet langer noodzakelijk zijn dat gebruikers een eHealth-certificaat lokaal op hun device (laptop, pc enz.) installeren.