Problemen met pseudocodes in verband met de tandprothesen

Er is recentelijk een programmatorisch probleem vastgesteld  waarbij indien er een datum ontbreekt bij één van de pseudocodes in verband met de tandprothesen er een (onterechte) verwerping volgt.   

De ziekenfondsen zijn momenteel intern wel al zelf volop bezig na te kijken hoe dit programmatorisch op te lossen want het ontbreken van één van de 5 fases is uiteraard perfect mogelijk: in de nomenclatuur (art. 6, § 5, 1.2.):  De verzekeringstegemoetkoming voor een nieuwe prothese is enkel verschuldigd indien ze vervaardigd wordt in minimum 4 fasen, tijdens ten minste 3 verschillende zittingen. De fasen zijn de standaardafdruk, individuele afdruk, beetrelatiebepaling, pas en plaatsing.  

Eens er een oplossing is worden de ziekenfondsen daarvan op de hoogte gebracht.