Het elektronisch getuigschrift of ‘eAttest’ voor huisartsen

Na de elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling (eFact) komt er vanaf 2 januari 2018 een nieuwe dienst voor huisartsen: zij krijgen de mogelijkheid om elektronisch te attesteren bij contante betaling (eAttest), via het platform MyCarenet. Vanaf dan zal een beperkt aantal huisartsen het eAttest beginnen te gebruiken (pilootproject). 
Vanaf 1 februari 2018 zullen alle huisartsen vrijwillig voor het eAttest kunnen kiezen.

In een 1e fase zullen enkel huisartsen en huisartsenwachtposten eAttesten kunnen sturen.
Ook huisartsen in opleiding zullen gebruik kunnen maken van de dienst, al dan niet in naam van hun stagemeester.
In een latere fase zal het eAttest ook ter beschikking zijn van andere zorgverleners, zoals tandartsen en artsen-specialisten.

Huisartsen zullen niet verplicht zijn om het systeem voor al hun patiënten of voor al hun raadplegingen te gebruiken.