Recip-e: Het elektronisch voorschrift vandaag

Dr. Marc Moens, voorzitter van Recip-e, geeft een stand van zaken betreffende het elektronisch voorschrift : 

“Eind 2017 maakten 9 700 huisartsen, 780 artsen-specialisten, 3 000 tandartsen, 22 ziekenhuizen en enkele vroedvrouwen gebruik van Recip-e. Die voorschriften worden vanop Recip-e opgehaald door 4 860 apothekers. Gezondheidszorgverstrekkers en patiënten worden meer en meer met hun neus op de feiten gedrukt: het e-gezondheidsplan van minister De Block ontvouwt zich langzaam maar zeker. Ook wat het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen betreft. De raad van bestuur van de vzw Recip-e vond het tijd om de stand van zaken op te maken.
Via het Recip-e, onderdeel van het e-gezondheidsplan, zenden voorschrijvers (artsen, tandartsen en vroedvrouwen) elektronische geneesmiddelenvoorschriften beveiligd naar een server, waar ze geëncrypteerd bijgehouden worden totdat ze worden opgehaald door een apotheker volgens de vrije keuze van de patiënten. Verzending en opvraging gebeuren via de softwarepakketten voor artsen, ziekenhuizen en apothekers.

Een losstaand web-voorschrijfpakket, PARIS, wordt eerstdaags door het RIZIV aangeboden aan voorschrijvers die niet beschikken over een elektronisch medisch dossier. Ze moeten wel beschikken over een eHealth certificaat dat hen de toegang geeft tot het beschermd elektronisch gezondheidszorgsysteem. Tegen 1 juni 2018 zal het RIZIV een PARIS webapplicatie aanbieden waar de elektronische identiteitskaart (eID) voor volstaat.

Sedert 01.01.2017 is het elektronisch voorschrift rechtsgeldig. Voorlopig moet er bij elk elektronisch voorschrift ook nog een afgedrukt “bewijs van elektronisch voorschrift” meegegeven worden aan de patiënten. In dat geval mag er geen klassiek papieren voorschrift meer worden aangemaakt.

Eind 2017 maakten 9 700 huisartsen, 780 artsen-specialisten, 3 000 tandartsen, 22 ziekenhuizen en enkele vroedvrouwen gebruik van Recip-e. Die voorschriften worden vanop Recip-e opgehaald door 4 860 apothekers. Maandelijks worden er vandaag tussen 3,5 en 4 miljoen elektronische voorschriften ingediend.

Na afhaling en archivering verdwijnt de inhoud van een voorschrift uit de Recip-e databank. Alleen het gegeven dat er een voorschrift werd aangemaakt blijft er bewaard.
Actueel wordt elk voorschrift geïdentificeerd via een unieke identificatie (het Recip-e identificatienummer of RID) dat zowel alfanumeriek als in barcode wordt weergegeven bovenaan elk “bewijs van voorschrift”. Hiermee kan de apotheker het elektronische voorschrift ophalen en verwerken. Wanneer een voorschrift om een of andere reden niet kan worden afgewerkt in een apotheek (vb.  het geneesmiddel is niet beschikbaar in deze apotheek of de patiënt wenst het niet af te halen wegens te duur), dan wordt het “bewijs van voorschrift” teruggegeven aan de patiënt en meldt de apotheker elektronisch aan Recip-e dat de aflevering niet gebeurde. De patiënt kan dan eventueel naar een andere apotheek gaan.

Vanaf 1 juni 2018 verdwijnt het gewone voorschrift en wordt het elektronisch voorschrift en het bewijs van elektronisch voorschrift veralgemeend en verplicht behalve in enkele uitzonderingen. De verplichting geldt niet wanneer de patiënt geen Belgisch identificatienummer heeft – vb. een toerist – of wanneer de geneesmiddelen werden voorgeschreven door een arts ouder dan 62 jaar. Elektronisch voorschrijven is evenmin verplicht op huisbezoek en tijdens een bezoek aan een instelling.

Patiënten zullen eveneens toegang krijgen tot de voor hen beschikbare Recip-e voorschriften via de patiëntportaalsite van e-Gezondheid die door minister De Block voor eind maart 2018 werd aangekondigd: de Personal Health Viewer. Hier zal een patiënt onder meer de aan hem gerichte voorschriften kunnen oplijsten, inhoudelijk bekijken en desgewenst verwijderen. De patiënt kan uiteraard geen voorschriften wijzigen.

Tegen de zomer 2019 zou het mogelijk moeten zijn om een papierloos voorschrift aan te maken ( = dematerialisatie). Hoe deze dematerialisatie praktisch uitgewerkt zal worden, is nog niet beslist. De betrokken partijen analyseren momenteel verschillende mogelijkheden.
De patiënt zou  nog wel een papieren voorschrift (bewijs van elektronisch voorschrift)  kunnen vragen.”

VBT stelt vast dat e-recipe één van de weinige toepassingen is, die vrij performant zijn. We gaan de softwarehuizen vragen aanpassingen door te voeren, zodat ook kan opgevolgd worden of een voorschrift werd opgehaald en tandartsen nog een niet afgehaald voorschrift kunnen annuleren.
We zijn uiteraard tevreden dat reeds 3000 tandartsen gebruik maken van deze toepassing om hun voorschriften op te maken. Dat betekent evenwel dat nog 60% van de tandartsen werkt met de papieren voorschriften. Een verplichting op korte termijn voor tandartsen lijkt ons dan ook niet haalbaar.