informatieavond over de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de vorming van de eerstelijnszones

Graag nodigen ISOM, VHKZ/LMN Zuiderkempen, HVRT/LMN regio Turnhout en SEL Kempen u uit op een informatieavond over de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de vorming van de eerstelijnszones op 9 februari 2018 om 20.00u in WZC Lindelo in Lille. U kan zich voor de informatieavond inschrijven via de link vermeld op de uitnodiging.

 Herentals, 23 januari 2018

Aan de zorg- en welzijnsactoren en de lokale besturen
van de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee,
Lille, Olen en Vorselaar
Betreft:  Uitnodiging informatieavond reorganisatie eerstelijnszorg en vorming eerstelijnszones    9 februari 2018

Geachte,
Wij nodigen u graag uit op een informatieavond over de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de vorming van de eerstelijnszones op vrijdagavond 9 februari 2018 om 20u (onthaal vanaf 19u30) in vergaderlokaal Staminee van het Woonzorgcentrum Lindelo, Kerkplein 20 te 2275 Lille.
De infoavond is bedoeld voor alle eerstelijnszorg- en welzijnsactoren en lokale besturen van de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar en is een gezamenlijke organisatie van de gemeente- en OCMW besturen van ISOM, SEL Kempen, LMN regio Turnhout en LMN Zuiderkempen en dit op vraag van de lokale besturen.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
ボ Het bredere kader rond de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de vorming van de eerstelijnszones door Mevr. Karine Moykens, secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij de Vlaamse Overheid;
ボ Afspraken op regionaal niveau en het traject dat de huisartsenkring heeft afgelegd door Dr. Stefan Teughels, voorzitter van de Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen;
ボ Toelichting bij de intentie van de lokale besturen en voorstelling van ISOM door Mevr. Mizel Gebruers, voorzitter van ISOM;
ボ Mogelijkheid tot vragen stellen;
ボ Mogelijke stappen om tot het indienen van de aanvraag te komen.
Om praktische redenen vragen we u zich in te schrijven voor de informatieavond via deze link:
Inschrijvingsformulier 9 februari 2018 
Begin juli 2017 ontvingen alle lokale besturen en eerstelijns zorg- en welzijnsactoren in Vlaanderen de Omzendbrief ‘Oproep voor de vorming van eerstelijnszones’ (zie bijlage) van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. In de eerstelijnszones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. De geografische afbakening van de eerstelijnszones vormt een eerste stap in deze oproep.
De vorming van de eerstelijnszones is echter geen sinecure. Hoewel er al heel wat informatie is gegeven, zijn er nog zaken die om verduidelijking vragen. Wat houdt de vorming van eerstelijnszones precies in? Wat betekent de eerstelijnszone voor u als lokaal bestuur, als lokale zorgaanbieder of als zorg- of welzijnsorganisatie? Wat is de meerwaarde van werken in eerstelijnszones? Hebben de eerstelijnszones gevolgen voor uw praktijk? Verwacht de overheid dat u zich anders gaat organiseren? Hoe wordt de Zorgraad samengesteld? Op welke manier worden de zones gefinancierd?...
Tot nu toe werd regionaal en lokaal een traject afgelegd in de vorming van de eerstelijnszone(s). 
Er is een compromis tussen de huisartsenkringen en de lokale besturen om een eerstelijnszone te vormen die de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar omvat. De OCMW’s van deze gemeenten werken sinds geruime tijd samen en hebben in dat kader ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen) opgericht.
We leggen dit voorstel graag aan u voor, om vervolgens in te gaan op het verdere traject om een eerstelijnszone te vormen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Met hartelijke groeten,

Dr. Jean Delespaul     Dr. Sabine Op de Beeck     Dr. Stefan Teughels     Mevr. Mizel Gebreurs
Voorzitter SEL Kempen     Voorzitter HVRT         Voorzitter VHKZ        Voorzitter ISOM