Billijke vergoeding

De vergoedingen voor de billijke vergoeding voor tandartspraktijken zullen met ingang van 1 januari 2013 voorlopig niet geïnd worden. De beslissing komt er na overleg tussen onder meer de VBT, FOD Economie en de beheersvennootschappen die de vergoedingen innen.

Het VBT adviseert al haar leden die reeds betaald hebben voor de billijke vergoeding 2013 om deze onmiddellijk terug te eisen. Dit kan door een email te versturen naar rpr@simim.be met vermelding van Uw dossiernummer.