Wie kan er dit jaar extra controles verwachten van de fiscus?

De fiscus kondigt elk jaar aan welke groepen belastingplichtigen extra gerichte controles kunnen verwachten. Door op voorhand de versterkte controles aan te kondigen, hoopt de fiscus de belastingplichtigen aan te sporen hun fiscale verplichtingen correct en tijdig na te komen.


Bij particulieren
Dit jaar zijn dat in de eerste plaats de bedrijfsleiders die hun werkelijke kosten bewijzen. De minister van Financiën heeft dat ondertussen ook bevestigd. Wie hieraan wil ontsnappen kan dus beter kiezen voor het forfait. Dat bedraagt voor aanslagjaar 2018 maximaal 2.440 euro.

Daarnaast worden ook geviseerd:
  • Belastingplichtigen die ondanks aanmaningen geen aangifte indienen.
  • Belastingplichtigen die onderhoudsgeld uitkeren naar het buitenland (en de 80 %-aftrek van de betaalde gelden claimen).
  • Belastingplichtigen die onroerend goed verhuren aan huurders die het goed voor een professionele activiteit gebruiken.
Bij ondernemingen
Ook voor ondernemingen geldt dat het niet indienen van de aangifte de belastingplichtige op de radar van de fiscus brengt.

Zijn daarnaast rode vlaggen waar de fiscus naar kijkt:

  • Bedrijven die lonen uitbetalen aan buitenlandse werknemers maar de verplichte bedrijfsvoorheffing niet inhouden.
  • Ondernemers met een abnormale omzet. Of een omzet abnormaal is wordt o.a. beoordeeld door te kijken naar ondernemingen met een gelijkaardige activiteit of naar de omzet van afgelopen jaren.
  • Bedrijven die te veel premies hebben betaald voor aanvullende pensioenen.
  • Belastingplichtigen die een vrijgestelde reserve voor risico’s en kosten hebben aangelegd.
  • Ondernemingen met onregelmatigheden in de vorige verliezen.