Het verbod op gebruik van tandheelkundig amalgaam bij bepaalde patiŽnten

Vanaf 1 juli 2018 mag de tandarts amalgaam niet meer gebruiken voor tandheelkundige vullingen bij sommige patiŽnten (tenzij dit omwille van specifieke medische behoeften nodig wordt geacht). Ook is een aanpassing van de terugbetalingsvoorwaarden voorzien.

Een Europees verbod van toepassing op 1 juli 2018

In mei 2017 hebben het Europees Parlement en de Raad een Verordening betreffende kwik aangenomen (Verordening (UE) 2017/852). Deze verordening verbiedt het gebruik van tandheelkundig amalgaam vanaf 1 juli 2018 bij 3 behandelingen:

  • op melktanden
  • bij kinderen jonger dan 15 jaar
  • bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Niettemin, kan u amalgaan enkel gebruiken indien u dit noodzakelijk acht voor de specifieke medische behoeften van uw patiënt.

De reglementering is onmiddellijk toepasbaar.

Wat is de impact op de terugbetaling van tandheelkundig amalgaam door de ziekteverzekering?

Om de nomenclatuur in conformiteit te brengen met het Europese reglement, wordt het artikel 6 aangepast.

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt niet langer tandheelkundige vullingen met amalgaam terug:

  • op melktanden of bij tandheelkundige behandelingen bij jongeren onder de 15 jaar.
    In dit geval is een uitzondering voorzien indien u een specifieke medische reden vaststelt bij de patiënt. U dient dan de rechtvaardiging te bewaren in het dossier van de patiënt
  • voor het behandelen van een zwangere vrouw of vrouw die borstvoeding geeft. Er wordt niet in een uitzondering voorzien.

Het voorstel van koninklijk besluit tot aanpassing van de nomenclatuur zal binnenkort gepubliceerd worden.  Niettemin is het Europees verbod van toepassing vanaf 1 juli 2018.