De wijzigingsclausule bij het akkoord is gepubliceerd in het Staatsblad op 29 januari.

De wijzigingsclausule bij het akkoord is gepubliceerd in het Staatsblad op 29/01.
 
Dit wil zeggen dat u vanaf 29/01 dertig dagen de tijd heeft ( d.w.z. ten laatste op 28 februari 2019) om uw akkoord of het ontbreken daarvan te laten weten aan het RIZIV.
 
Om dat te doen gaat u naar https://www.riziv.fgov.be en klikt op het tabblad 'WEBTOEPASSINGEN' op de balk net onder het RIZIV logo, u krijgt dan volgend scherm te zien en daarin klikt u op 'Open de webtoepassing' in het MyRiziv deeltje waar de pijl staat.
 
 
Dit opent het volgend scherm en daarin klikt u op 'Mijn conventiegegevens' waar de pijl staat:
Dat brengt u bij het volgend scherm waarop u uw huidige toetredingsstatus kan aflezen, u kan die door middel van de daaronder staande knoppen bevestigen of wijzigen:
Het volgend scherm toont u dan uw keuze en vraagt om bevestiging daarvan:
Het laatste scherm toont u dan de bevestiging.
Het RIZIV stuurt u dan ook nog een bevestiging per email:
 
bevestiging email