Rizivnummers voor tandartsen opgeleid in het buitenland kunnen worden beperkt

De kogel is door de Kamer: Rizivnummers voor tandartsen opgeleid in het buitenland kunnen worden beperkt. 

De plenaire Kamer keurde een dergelijk wetsvoorstel goed.

Tot nu toe gold de contingentering niet voor de geneeskundigen die hun diploma in een ander land hebben gehaald. Het aangenomen wetsvoorstel voorziet dat als een contingentering van het aantal praktiserende tandartsen in België nodig blijkt, dat moet gelden voor alle artsen en tandartsen, ongeacht de plaats waar ze hun opleiding gekregen hebben.