VBT doet constructieve voorstellen.

VBT heeft er nooit doekjes om gewonden : we blijven voorstander van een complete make-over van de bestaande, verouderde nomenclatuur. Evenwel is er op dit moment geen (politieke) meerderheid te vinden die dit voorstel steunt. We moeten het dus met kruimels doen en hopen dat het allemaal betaalbaar blijft voor de patiënt. Want die laatste klaagt steen en been omdat heel wat behandelingen niet langer vergoed worden binnen de verplichte Ziekteverzekering. 

Hoewel de kans klein is dat er bijkomende mogelijkheden zijn om extra budget te besteden binnen de mondzorg, moet er minstens over nagedacht worden. Elk jaar in de zomerperiode worden voorstellen van de beroepsverenigingen verwacht. Ook dit jaar. Een soort Sinterklaaslijstje, waarbij je best niet te veel vraagt, want gulzigaards worden sowieso genegeerd. 

VBT heeft volgende, realistische voorstellen ingediend : 

  1. Hechting na extractie opnieuw invoeren. Deze prestatie werd op vraag van het VVT geschrapt in 2018 . We stellen vast dat 40 euro voor een extractie inclusief hechting absoluut niet kostendekkend is. 
  2. Profylactisch reiniging bij 15-18 jarigen opnieuw invoeren – 2de mondonderzoek laten wegvallen / 1ste behouden. Deze groep van patiënten ontwikkelt vaak al supragingivaal tandsteen en dient hiervoor de gepaste behandeling te krijgen. Met een beetje tandsteen weg te halen bij het mondonderzoek, kom je er vaak niet. Preventieve behandelingen dienen gestimuleerd te worden, zeker bij jongere patiënten. Tandsteen is namelijk niet zo onschuldig als het lijkt. 
  3. 1ste/2de semestrieel onderzoek bij 0-15 jaar = honorarium gelijkstellen . Waarom zou een 2de mondonderzoek, plots de helft goedkoper moeten zijn dan het 1ste ? Jonge patiënten hebben nood aan gepaste hygiëne instructies, …. Preventie moet dus voldoende gepromoot worden met gepaste honoraria en terugbetalingen. 
  4. Laten wegvallen van leeftijdsbeperking mondonderzoek 301593. Cijfers tonen aan dat oudere patiënten vaak niet meer bij de tandarts langskomen. Een nagenoeg volledige terugbetaling voor preventieve zorg kan veel miserie voorkomen en ouderen stimuleren om zo lang mogelijk naar de tandarts te gaan. 
  5. Leeftijdsgrens subgingivaal reinigen verhogen van 55 jaar naar 58 jaar. Het zijn niet de 18-35 jarigen die de belangrijkste doelgroep zijn voor het ontwikkelen van parodontitis. We moeten dus werk maken van een ruimere terugbetalingen voor de leeftijdsgroep met het grootste risico op parodontitis. We zien de leeftijdsgrens graag wegvallen, maar daar zal Sinterklaas geen oren naar hebben. 

Uiteraard zouden we graag dit lijstje veel langer maken. We zijn evenwel niet bereid om in het bestaande aanbod te gaan snoeien of herschikken. We willen met deze realistische voorstellen kleine stapjes vooruit nemen om de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren en het budget voor mondzorg met mondjesmaat op te trekken.