Verlengakkoord 2019 weldra een feit.

Tijdens de NCTZ van 15 juli 2019 werd vastgesteld dat nog steeds 40,07% van de tandartsen het verlengakkoord had geweigerd. Problematisch, want het akkoord kan pas in voege treden wanneer er in België minder dan 40% weigeringen zijn. 

Door de instroom van stagiair tandartsen, neemt het aantal toegetreden tandartsen evenwel met een paar tientallen toe. Omdat stagiairs verplicht zijn tot het einde van dit jaar het akkoord te volgen, zal de weigeringsgraad afnemen. Verwacht wordt dat tegen het einde van de week hierdoor het aantal weigeringen zal dalen onder de 40%. Het verlengakkoord zal dan in werking treden. Daarmee is het accrediteringsforfait, alsook het sociaal statuut veilig gesteld. 

Het kabinet besliste om ook in de regio’s waar de weigeringsgraad de 50% overstijgt, tevens het akkoord in voege te laten treden. Dat betekent dat o.m. Mechelen, Turnhout, Antwerpen, Roeselare en Sint-Niklaas niet worden uitgesloten. 

Op vraag van VBT worden dan ook de gesprekken omtrent de mondhygiënisten hervat.