Verhoging sociale bijdragen vanaf 2020 niet meer fiscaal aftrekbaar


Vanaf 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen van je sociale bijdragen als zelfstandige niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Gewone sociale bijdragen blijven dat uiteraard wel.

Wat zijn wettelijke verhogingen?
In bepaalde gevallen kan je sociaal verzekeringsfonds een wettelijke verhoging aanrekenen op je sociale bijdragen als zelfstandige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer je je bijdragen niet tijdig betaalt of wanneer blijkt dat je ten onrechte verminderde voorlopige bijdragen betaalde.  

Hervorming vennootschapsbelasting
Wie zo’n verhoging betaalt, kan deze momenteel op zijn belastingaangifte in rekening brengen als fiscaal aftrekbare beroepskost. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting komt hier binnenkort verandering in.

Vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) kan je verhogingen namelijk niet langer fiscaal in mindering brengen als kost. De sociale bijdragen zelf blijven wel fiscaal aftrekbaar als kost.

Fiscaal attest
Op het fiscaal attest 2019, dat je begin 2020 van je sociaal verzekeringsfonds ontvangt, zullen eventuele verhogingen die je in 2019 betaalde nog vermeld staan. Verhogingen die je na 31 december 2019 betaalt, zijn niet meer fiscaal aftrekbaar. Op fiscale attesten vanaf inkomstenjaar 2020 – die je dus ten vroegste in 2021 ontvangt – zullen verhogingen dus niet langer vermeld staan.

Bron: LIANTIS