Akkoord tandartsen-ziekenfondsen is zeker historisch te noemen...

Het de voorbije nacht afgesloten akkoord tandartsen-ziekenfondsen is inderdaad historisch te noemen, historisch slecht dan wel.
Nooit tevoren werden zoveel voorwaarden door de strot van de tandartsen geduwd in ruil voor zo weinig.

Maximumtarieven was het toverwoord.

Door het invoeren van de maximumtarieven hopen de overheid en de ziekenfondsen voldoende tandartsen te motiveren om het tariefakkoord te onderschrijven. IJdele hoop want:

Dat betekent echter dan nog steeds dat zij de wettelijke (ontoereikende) tarieven moeten respecteren voor meer dan 75 procent van hun verstrekkingen
Er komen geen maximumtarieven voor raadplegingen en de maximumtarieven zijn niet van toepassing voor jongeren onder de 18 jaar en voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. 

De partieel geconventioneerde tandartsen zullen bovendien nooit meer mogen vragen dan de maximumtarieven, ook tijdens de activiteitsperiodes waar ze zich niet aan de wettelijk vastgestelde erelonen moeten houden. Bovendien moeten de tandartsen, wanneer ze deze maximumtarieven hanteren, voorafgaandelijk daarvan de patiënt inlichten.

Bovendien: belangrijk is ook dat de maximumtarieven in het akkoord duidelijk gekaderd worden als een proefproject met een tijdelijk karakter. Bij extra middelen zullen die prioritair geïnvesteerd worden in een betere terugbetaling van de verstrekkingen met maximumtarieven. Dus zelfs als er extra geld komt is dit niet voor de zorgverstrekker maar voor een hogere terugbetaling... onbegrijpelijk dat een beroepsvereniging die naam waardig dit ook maar in overweging zou nemen, laat staan goedkeuren.

De verwachting is dus dat minder dan 60 procent van de tandartsen toetreedt tot deze draak van een akkoord, want in de marge van ditzelfde akkoord worden afspraken vastgelegd, gebetonneerd die het vrije beroep voor de rest van de dagen aan bijzonder nauwe banden legt.

Bovendien wordt de verhoging van het sociaal statuut slechts éénmalig (niet gebetonneerd dus) uitgevoerd door de indexatie enkele maanden uit te stellen, geen cadeau dus, maar geld waar de tandartsen toch al recht op hadden, net als al de rest van de werkende bevolking.

VBT stemde als enige tegen dit waanzinnig akkoord en is bij deze dus de facto nog de enige spreekbuis voor de verdediging van de belangen van de tandartsen.

Meer uitleg volgt...

Uitslag stemming :

Bank VI’s : 8 voor van de 8 aanwezige

Bank beroep : VVT 3 voor, 1 onthouding, SMD 3 voor, CSD 1 voor, VBT 1 tegen.

Opvallend : BUOS liet zich verontschuldigen
 

Belangrijk om te melden :

Alle tandartsen zijn vrij om hun ereloon te bepalen tot op het moment dat het nieuwe akkoord effectief in voege treedt (en er dus een telling is geweest, zijnde 1 mei ten vroegste).

Ook stagiairs zijn vrij hun tarief te kiezen !