VBT vraagt bijkomende maatregelen ter ondersteuning van de tandartsen.

 Door ons beroep staan we heel dicht bij de patiënt, onze werkafstand bedraagt slechts enkele tientallen centimeters, in de directe vuurlinie van het virus !

Bij veel behandelingen kunnen we niet zonder micromotors, airmotors en ultrasones welke constant nevel produceren. Nu is deze aerosol een prefect vehikel voor de verspreiding van het virus. Dat veel tandartsen bij gebrek aan gepaste beschermingsmiddelen niet verder kunnen werken , is dan ook begrijpelijk. Het ligt volledig in de lijn van de Europese aanbevelingen, die elders in Europese landen ook worden toegepast.

Duidelijke richtlijnen van de overheid bleven op zich wachten en daarom heeft VBT besloten haar leden te adviseren niet dringende behandelingen op te schorten en de hygiënemaatregelen bij urgente behandelingen op te drijven. Veel collega’s hebben hun praktijk reeds gesloten om de verspreiding van dit virus te vermijden. Elkeen denkt aan zijn gezondheid, die van zijn dierbaren en niet te vergeten zijn patiënten.

Ondanks alles zijn vele collega’s bereidt hun verantwoordelijkheid als eerstelijnszorgverstrekker niet te ontlopen! Ijverig wordt gezocht naar mogelijkheden om de bevolking zo goed mogelijk te helpen.

Patiënten met urgente tandproblemen worden asap opgevangen, telefonische bijstand wordt verleend en de nodige medicatievoorschriften doorgestuurd.

Telefonische triage is een onderdeel van onze dagelijkse taak geworden. Patiënten met griepklachten verwijzen ook wij door naar de huisarts.

Het laatste dat wat we willen is dat de spoeddiensten nog eens overstelpt worden met patiënten met tandproblemen. We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn ondanks de sluiting van de praktijken dagelijks beschikbaar en bereikbaar.

 

Om deze inspanningen te kunnen volhouden, vraagt VBT aandacht voor :

 

  • Hulp in de vorm van geschikte FFP2-mondmaskers en disposable beschermkledij.
  • Hulp in de vorm van een tijdelijk, centraal urgentiepunt per regio waar patiënten met urgente tandheelkundige klachten geholpen worden, in een omgeving met voldoende beschermfaciliteiten voor patiënt en tandarts. VBT & VVT zullen hiervoor, samen met de universiteiten, initiatieven nemen.
  • Hulp kan gebeuren door ook nomenclatuurnummer 101135 voor tandartsen te activeren. Een nummer dat reeds geactiveerd werd voor artsen!
  •  

VBT heeft zowel de voorzitter van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen, dhr. Daubie, als de administrateur-generaal RIZIV, dhr. De Cock, gevraagd om op heel korte termijn deze vraag te beoordelen en te steunen. We hopen dat dit dossier snel in orde wordt gebracht, zoals dat voor de artsen blijkbaar wel mogelijk was.

 


 

Download documenten :