VBT advies met concrete uitwerking heropstart reguliere mondzorg

VBT heeft volgend schrijven gericht aan Sciensano:

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (24/4/2020) dat er vanaf 4 mei 2020 sprake kan zijn van een heropstart van de eerstelijns gezondheidszorg, inzonderheid tandheelkundige zorgen, vragen de tandartsen specifieke richtlijnen. Als representatieve beroepsvereniging in Vlaanderen heeft VBT een concrete uitwerking opgemaakt, gebaseerd op wetenschappelijk bronnen.

We gaan deze synthese onder de tandartsen verspreiden zodat ze zich de komende week verder kunnen organiseren.

We merken dat de richtlijn voor tandartsen op de website van Sciensano niet meer aangepast is sinds 24 maart 2020.

Zou het mogelijk zijn deze nieuwe richtlijnen op te nemen, zodat ook de meest recente informatie via de Sciensano website beschikbaar is? 

Hieronder kan u het doorgestuurde voorstel lezen.

Inhoud
Voorstel VBT gefaseerde heropstart mondzorg
Heropstart 4 mei 2020 – bondig overzicht
Triage
Behandelingen
Heropstart schema
Voorwaarden
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschermend materiaal
Praktijkinrichting
Algemeen
Wachtzaal
Toilet en poetsruimte.
Ontvangstbalie/secretariaat
Sterilisatie
Behandelkamer
Extra
Groepen patiënten
Groep A : COVID-19 asymptomatische patiënt
Groep B : Bijzonder kwetsbare patiënten
Groep C : Patiënten met een bewezen actieve Covid-19-infectie

Heropstart 4 mei 2020 – bondig overzicht

Triage

Deel je patiënt in volgens onderstaande categorie :

 • Groep A: Personen zonder COVID-19 klachten – asymptomatisch
 • Groep B: Personen zonder COVID-19 klachten -  asymptomatisch maar met verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19
 • Groep C: Personen met symptomen passend bij COVID-19, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19, personen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen in thuisisolatie, of personen <2 weken genezen van COVID-19
 

Groep C

Groep B

Groep A

Urgente zorg

niet -eerst testen

wel

wel

Reguliere zorg

niet- eerst testen

wel

wel

Behandelingen

Heropstart schema


Voorgestelde data

Fase

   

In voege

I

Urgente behandelingen

Mits te voldoen aan voorwaarden

In voege 

I

Noodzakelijk en essentiële behandelingen

Mits te voldoen aan voorwaarden

04/05/2020

II

Reguliere mondzorg

Mits te voldoen aan voorwaarden

Urgente behandeling – geen uitstel mogelijk

 • Bloeding / nabloedingen na een behandeling.
 • Acute, heftige pijn.
 • Gecompliceerde kroonfracturen met pulpa expositie.
 • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen.
 • Dento-alveolair trauma waar repositie of replantatie noodzakelijk is.

Noodzakelijk en essentiële behandelingen

 • Pijn (bijv. endodontische klachten / pulpitis).
 • Uitgevallen of afgebroken restauraties.
 • Afgebroken gebitselementen.
 • Prothese problemen.
 • Ernstige parodontale infecties.
 • Alveolitis.
 • Scherpe randen, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben.
 • Noodzakelijke nazorg / complicaties na eerdere dento-alveolaire chirurgie (o.a. implantatie, flapoperaties).
 • Blaar die niet geneest (orale pathologie).
 • Focus vrijmaken.
 • Behandeling orthodontische “complicaties”

Reguliere mondzorg

 • preventieve mondonderzoeken
 • preventieve tandsteenverwijderingen
 • Conserverende tandzorgen
 • Prothetisch herstel met als hoofdfunctie functioneel herstel (uitneembare prothetiek, vast prothetisch herstel op implantaten, opbeetplaten, vast prothetisch werk op eigen tanden indien het niet kan worden uitgesteld omwille van functionele redenen).
 • Behandeling kaakgewrichtsproblematiek
 • Parodontale screening
 • Activatie orthodontische apparatuur
 • Pre-prothetische chirurgie

Fase II : onder voorbehoud dat deze fase wordt bevestigd door de Veiligheidsraad.

Voorwaarden

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • het verdient aanbeveling om zich voor alle patiënten te beschermen met FFP2-masker, spatbril, schort en handschoenen bij het uitvoeren van aerosol-genererende procedures
 • bij procedures waar geen aerosolen vrijkomen, volstaat bescherming met een chirurgisch masker, spatbril en handschoenen voor asymptomatische patiënten.

Beschermend materiaal

 • FFP2 masker gedurende maximaal 8 uur, zonder zichtbare vervuiling
 • Werkkledij (te wassen op minstens 60°C, bij voorkeur 90°C , dagelijks verversen)
 • Wegwerp of wasbare overall of schort, te wisselen na iedere aerosol producerende behandeling
 • Oogbescherming door middel van bril
 • Face shield
 • Handschoenen: correct gebruik

Praktijkinrichting

Algemeen

 • Luchtcirculatie: Verluchting van de praktijk; elke ruimte moet continu geventileerd/verlucht worden. Er moet luchtcirculatie zijn, waarbij propere en besmette ruimtes elkaar niet mogen contamineren.
 • Regels van “social-distancing” moeten strikt nageleefd worden. Praktisch houdt dit in dat zo weinig mogelijk personen zich in de ruimtes bevinden.

Wachtzaal

 • Verwijder alle onnodige zaken uit de wachtzaal (boekjes-flyers-aanmeldzuilen, speelgoed, … moeten weg)
 • Verwijder ook alle niet noodzakelijke meubilair
 • Voorzie enkel de stoelen die toelaten dat een afstand van 1.5 m bewaard kan blijven
 • De stoelen moeten regelmatig en grondig gedesinfecteerd worden.
 • Het moet de bedoeling zijn zo weinig mogelijk patiënten in de wachtzaal te hebben en de tijd die ze er doorbrengen, zo kort mogelijk te houden.
 • Werken op afspraak, met voldoende tijd tussen de opeenvolgende patiënten, zodat ze mekaar niet kruisen.
 • Enkel patiënten worden toegelaten in de praktijk. Eén begeleider kan in het geval het gaat om een minderjarige of persoon die hulpbehoevend is.
 • Patiënten moeten de kans hebben om de handen te wassen met water/zeep of met desinfecterende handgel bij binnenkomen en buiten gaan.
 • Stel papieren tissues (te pakken zonder iets aan te raken) en open of met de voet te bedienen afvalbak met zak beschikbaar.
 • Stel eventuele koffiemachine en/of tapwatervoorziening ten behoeve van patiënten buiten gebruik.
 • Desinfecteer deurkrukken, tafeloppervlakten, stoelen regelmatig
 • Geef geen handen.
 • Voorkom dat patiënten (of evt. begeleider) deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen, enz. aanraken.

Toilet en poetsruimte.

 • De toiletten en poetsruimtes voor de patiënten dienen afgesloten te worden, om gebruik zoveel mogelijk te ontmoedigen.
 • Indien toiletten toch gebruikt worden, moet er een volledige desinfectie gebeuren na elk gebruik.

Ontvangstbalie/secretariaat

 • Afstand van minstens 1,5 m tussen baliemedewerker en patiënt.
 • Bancontact ontsmetten na elk gebruik, indien mogelijk contactloos betalen
 • Contacttijd zo klein mogelijk houden – bij voorkeur telefonisch of via email communiceren.
 • Ontdoe de balie van alle onnodige spullen (folders, flyers, …)

Sterilisatie

 • Zo leeg mogelijke werkbladen
 • Duidelijk afgebakende rode en groene zone

Behandelkamer

 • Bereid de behandelruimte voor met het nodige materiaal
 • Verwijder alle overbodige zaken (besmetting met neerslaande aerosol vermijden)
 • Wanneer de verschillende behandelstoelen gezamenlijk in 1 open ruimte staan, zal er voldoende tussenruimte moeten worden voorzien tussen de behandelunits om de regel van “social distancing” te kunnen waarborgen (1,5 m tussen twee personen)
 • Lades met inhoud afsluiten of herschikken/herplaatsen zodat die niet geopend worden tijdens een actieve behandeling/neerdalen van aerosol
 • Enkel noodzakelijk instrumentarium per patiënt (spiegel-sonde-pincet-orthodontische tangen die nadien allemaal het sterilisatieproces moeten doorlopen)
 • Wegwerp bekertje met H2O2 spoeling klaarzetten
 • Spoelkom niet laten gebruiken, gebruik een tweede wegwerp beker
 • Enkele wegwerphanddoekjes en handzeep voor patiënt bij binnenkomst
 • Grote goed toegankelijke afsluitbare vuilbak
 • Aerosol verspreidt zich over een afstand van 2,5 m vanaf hoofd van patiënt gemeten, alles binnen dit bereik kan niet veilig gebruikt worden (open praktijken moeten maatregelen nemen om de ruimtes af te scheiden of de werkelijke afstand respecteren).

Extra

 • Duidelijke opsplitsing maken tussen “potentieel besmette praktijkzones” en “propere praktijkzones” en daarbij de correcte kledij en voorzorgsmaatregelen hanteren. Bv: geen koffie drinken in keuken met werkkledij,…
 • Omkleedruimte voorzien met duidelijke scheiding tussen stadskledij/persoonlijke bezittingen en werkkledij
 • Werkkledij moet na gebruik dadelijk verpakt worden en mag NIET hergebruikt worden.
 • Er zal te allen tijde een minimale afstand van 1,5 m tussen personeelsleden voorzien moeten worden en mogelijk zullen pauzes best op verschillende tijdstippen ingepland worden.
 • Triage van medisch afval: beschermingsmaatregelen voorzien bij ophalen van vuilnis en verwerking ervan

Groepen patiënten

Groep A : COVID-19 asymptomatische patiënt

• De hele dag een hygiënemasker dragen.
• Vóór de behandeling kan het nodig zijn dat de patiënt met een mogelijk virucidaal middel gorgelt :  bijvoorbeeld 30 seconden met 1,5% H2O2 of povidonjodium volgens de instructies van de fabrikant.
• Behandelingen onder rubberdam waar mogelijk, desinfectie van rubberdam.
• Gebruik van speekselafzuiger en zuigsysteem met goede zuigkracht.
• Uitgebreide eliminatie van aerosol genererende methoden (het gebruik van Air-Flow, turbines alleen onder rubberdam). In uitzonderlijke gevallen : werken zonder een rubberen dam, maar met een FFP-2-masker wordt dan aanbevolen.
• Mondhygiëne alleen met handinstrumenten.
• Behandeling alleen in kamers met automatische ventilatie (geen airconditioning) of met grote ramen - na elke behandeling moet de kamer minimaal 15 minuten verlucht worden door de ramen te openen.

Groep B : Bijzonder kwetsbare patiënten

Mensen vanaf 65 jaar en mensen, inclusief degenen onder de 65, met een verhoogd risico op  volgende ziekten:
• hoge bloeddruk
• chronische aandoeningen van de luchtwegen
• diabetes
• ziekten en therapieën die het immuunsysteem verzwakken
• hart- en vaatziekten
• kanker

• De patiënten moeten zodanig in de dagelijkse planning worden geïntegreerd dat ze niet of zo min mogelijk in contact komen met andere patiënten.
• Voor elke patiënt moet het voordeel van de behandeling voor tandheelkundige gezondheid afgewogen worden tot het risico op besmetting met Covid-19 op weg naar de praktijk .
• Bijzonder risicovolle behandelingen moeten worden uitgesteld tot later.

Groep C : Patiënten met een bewezen actieve Covid-19-infectie

Behandeling bij deze groep mensen moet uitgesteld worden. Zij kunnen niet behandeld worden in een tandartspraktijk, maar dienen doorverwezen te worden naar een ziekenhuis waar mogelijkheden bestaan voor een spoedbehandeling in een aparte «COVID-19 behandelkamer».
Geen contact en geen ruimtelijke vermenging met andere patiënten.

De veiligheid van patiënten, tandartsen en hun teamleden is en blijft
de grootste zorg van VBT.