Gemeenschappelijke mededeling van BUOS, CSD, SMD, VBT, VVT UPDATE 26 mei

Gemeenschappelijke mededeling van BUOS, CSD, SMD, VBT en VVT – Update 26/05/2020

Onze 5 beroepsverenigingen stellen vast dat er vanuit het Kabinet De Block geen enkele reactie kwam op de gezamenlijke brief van 20 mei betreffende “COVID compensaties”.

Op maandag 25 mei was er een RIZIV Verzekeringscomité waar aandacht gevraagd werd voor de bijzondere situatie van de tandheelkundigen, omwille van het gebruik van aerosol. Daar werd echter duidelijk dat er op zeer korte termijn geen beslissing komt: het Verzekeringscomité moet een voorstel maken voor alle sectoren samen. Hiervoor komt mogelijks nog deze week een ad hoc werkgroep samen. De bijkomende vergoedingen zouden retroactief van toepassing worden, wat een enorme administratieve last zal betekenen voor de tandheelkundigen.

Onze beroepsverenigingen hebben gezamenlijk beslist om alle werkzaamheden in de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen en de Technisch Tandheelkundige Raad stop te zetten tot er een definitieve goedkeuring is van een Covid-19 supplement met bijhorende terugbetaling.

De dreiging in het KB van 19 mei met terugvordering van Covid supplementen aangerekend na 4 mei is onaanvaardbaar. We zullen op gepaste wijze reageren.

Bart Vande Vannet, voorzitter BUOS
Tareq El Sayyed, voorzitter CSD
Patrick Bogaerts, voorzitter SMD
Frank Herrebout, voorzitter VBT
Philippe Decroock, voorzitter VVT

 Aan alle tandartsen

 21 mei 2020

Betreft : gemeenschappelijke mededeling van BUOS, CSD, SMD, VBT, VVT

Geachte collega,

Hieronder een schrijven dat gisteren naar Minister De Block werd verstuurd naar aanleiding van het nog steeds ontbreken van een tegemoetkoming voor de gevolgen van de Covid-19 pandemie op onze praktijkvoering.

Aan iedereen wordt gevraagd om deze brief aan hun politieke relaties te bezorgen.

 

Bart Vande Vannet, voorzitter BUOS

Tareq El Sayyed, voorzitter CSD

Patrick Bogaerts, voorzitter SMD

Frank Herrebout, voorzitter VBT

Philippe Decroock, voorzitter VVT


Download documenten :