Onhoudbaar

Tandartsen worden al sinds half maart geconfronteerd met woekerprijzen voor veelgebruikt beschermingsmateriaal. Nog steeds moet alles aangekocht worden aan een veelvoud van weleer. 7-10x de oorspronkelijke prijs is geen uitzondering. 

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) trekt daarom opnieuw aan de alarmbel. Op deze manier is het onhoudbaar om de tariefzekerheid voor de patiënt te waarborgen. De overheid blijft in gebreke voor wat betreft de toelevering van materiaal (amper 40 FFP2 mondmaskers voor 1 maand werden aangeleverd per tandarts sinds de uitbraak begin maart) en doet niet de minste moeite om de prijzen te beheersen. 

Productie en grondstoffen zijn niet duurder geworden. Daaraan kan het niet liggen. En het verbruik binnen de tandheelkundige sector is sterk gedaald wegens de wekenlange inactiviteit. Het is dus duidelijk dat de fabrikanten en verdelers een flinke duit verdienen aan de crisis. Op kosten van de tandarts en daaruit voortvloeiend op kosten van de patiënt. 

Overheid noch ziekenfondsen vinden dit problematisch. Dat er amper 44% van de tandheelkundige behandelingen vergoed worden door de verplichte Ziekteverzekering, is voor de politiek zelfs geen prioriteit. 

Een voorbeeld : 

Mondmaskers in februari : 4.49 € per doos van 50
Dezelfde mondmaskers in juni 2020 : 34,99 € per doos van 50
De prijs is gestegen met een factor 7,8.
Klik op de illustraties om een groter beeld te zien.
 


Een kleine vergelijking: mochten dergelijke prijsstijgingen doorgetrokken worden in het normale leven: 
  • Brood : 2,3 €  wordt dan 17.94 €
  • Kappersbezoek van 40 € wordt dan 312 €
  • Loon van 2500 € wordt dan 19.500 €
  • Huis van 300.000 € wordt dan  2.340.000 €
Tandartsen moeten een praktijk economisch rendabel houden om hedendaagse, kwalitatieve tandzorg te kunnen verstrekken in de meest veilige omstandigheden. Op deze manier kunnen wij dat niet langer en zal de meerkost zonder meer doorgerekend moeten worden aan de patiënt. Dat is een beslissing die ons door de overheid, die halsstarrig de noden in de tandheelkundige sector blijft ontkennen,  wordt opgedrongen. Het wordt tijd dat iedereen de waarheid kent !