Covid-19 toeslag goedgekeurd

Het Verzekeringscomité heeft op 29 juni 2020 definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerp KB voor een tijdelijke tussenkomst voor de kosten van de bijkomende Covid-19 beschermingsmaatregelen en -materialen.

 
Voor de periode van 4 mei tot 31 augustus 2020 zal aan alle tandheelkundigen een financiële tussenkomst betaald worden van 20 euro per patiëntencontact met fysieke aanwezigheid, waarbij een vergoedbare geneeskundige verstrekking werd geattesteerd. Deze financiële tussenkomst wordt per zorgverlener maximum 200 maal per kalendermaand uitbetaald.
 
Het aantal contacten zal berekend worden op basis van de datums van de prestaties vermeld op de getuigschriften voor verstrekte hulp of via e-attest/e-fact.
 
De betaling van de financiële tussenkomst zal in éénmaal gebeuren door het Intermutualistisch College eind 2020. Alleen de getuigschriften die voor 31 oktober uitbetaald werden komen in aanmerking. We raden de collegae daarom aan om hun patiënten te vragen hun getuigschriften zo snel mogelijk te bezorgen aan hun ziekenfonds.

 
We zijn ons ervan bewust dat de tandheelkundige die de prestaties leverde niet steeds de financiële last draagt voor de bijkomende materialen en maatregelen. We vragen dan ook dat in deze gevallen op een collegiale manier hierover onderhandeld wordt.
 
Onze beroepsverenigingen drukken gemeenschappelijk hun tevredenheid uit over deze maatregel. Hiermee toont de Overheid begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de tandheelkundige zorgen moeten verleend worden.
 

De Covid-19 pandemie is niet voorbij. Wij dringen aan dat elke collega individueel het Covid-19 protocol rigoureus blijft toepassen. Dit is noodzakelijk voor de gezondheid van onze patiënten, onze medewerkers en onze eigen gezondheid.

Bart Vande Vannet, voorzitter BUOS
Tareq El Sayyed, voorzitter CSD
Patrick Bogaerts, voorzitter SMD

Frank Herrebout, voorzitter VBT
Philippe Decroock, voorzitter VVT