VBT-VVT

VBT is aangenaam verrast bij het lezen van het voorwoord van de VVT voorzitter in hun laatste tijdschrift. 

Het is hoopgevend dat VVT bij monde van de voorzitter de uitgestoken hand van VBT aanvaardt. Het is inderdaad zo dat onze beide beroepsverenigingen voldoende raakvlakken hebben en dat er gezamenlijke standpunten zijn op bepaalde domeinen van de beroepsverdediging van tandartsen.

Aan de andere kant is het ook zo dat we in heel wat dossiers een andere visie hebben en verschillen in mening over de inbreng van de beroepsverenigingen. Dat neemt niet weg dat die aparte meningen en die eigen inbreng niet kunnen leiden tot een synergie, met het bereiken van een gezamenlijk doel als gevolg.

VBT blijft met een ruime en open geest de belangen van de tandartsen verdedigen. Iedereen die hier voor open staat en bereid is tot dialoog, verwelkomen wij.