COVID-19 besmettingen nemen aanzienlijk toe. Blijf de aanbevelingen rigoureus volgen

COVID-19 besmettingen nemen aanzienlijk toe.

De cijfers van de voorbije week laten een duidelijke toename zien van het aantal bevestigde besmettingen van COVID-19. Ook in de ons omringende landen worden stijgingen vastgesteld. Vooral de leeftijdsgroep tussen 20-50 jaar lijkt op dit moment het meest gevaar te lopen.

Zoals geweten lopen tandartsen en het personeel werkzaam in tandartspraktijk, een aanzienlijk risico op besmetting. Strikte maatregelen om dit risico tot een minimum te beperken, zijn dus aangewezen. In dit verband heeft VBT, samen met andere beroepsverenigingen, duidelijke richtlijnen uitgewerkt die te consulteren zijn op de website van Sciensano.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_dentists_NL.pdf

Rekening houdend met de sterke toename van het aantal besmettingen, de verwachting dat dit de komende dagen en weken verder exponentieel zou kunnen toenemen en de sterk verhoogde kans op besmetting voor het tandheelkundige team, dringt de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) erop aan dat tandartsen :

·         Strikt de beschermmaatregelen opvolgen , in het bijzonder :

-          Voldoende verluchting en ventilatie voorzien

-          Patiënten met symptomen niet behandelen

-          Gebruik maken van de gepaste persoonlijke beschermmaterialen

-          Handen wassen, handgel gebruiken, mondspoeling voor behandeling

-          Te werken op afspraak

-          Respect voor de fysieke afstand in wachtzaal + dragen mondmasker

-          Rigoureuze toepassing van het hygiëneprotocol en grondige desinfectie van de praktijk

De teleconsultatie (389012 – Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag) kan nog steeds toegepast worden voor patiënten die telefonisch geholpen worden en daardoor een bezoek aan de praktijk kunnen vermijden.

Wanneer de richtlijnen correct worden toegepast, kunnen de behandelingen zowel voor patiënt als tandheelkundig team veilig gebeuren. Het blijft onze taak als eerstelijns zorgverlener de zorg voor onze patiënten te blijven waarborgen en vb. spoeddiensten te ontlasten tijdens deze drukke Corona tijden.

Het spreekt voor zich dat deze richtlijnen te allen tijde kunnen aangepast worden van zodra nieuwe inzichten dat opdringen.