VBT beveelt aan om ook tandartsen de mogelijkheid te bieden om te helpen bij de Covid-19 teststrategie- wet is goedgekeurd

Reeds in april van dit jaar opperden wij op onze website de mogelijkheid om tandartsen Covid-19 sneltesten te laten afnemen bij hun patiënten (klik hier). Bedoeling hiervan was het screenen van de eigen patiënten. Deze aanbeveling bleef onbeantwoord. 

Gezien de huidige situatie echter, waarbij de huisartsen overspoeld worden door patiënten die getest moeten worden, lijkt het ons aangewezen om nogmaals deze aanbeveling te lanceren. De normale medische testketen loopt stilaan tegen zijn limieten aan, als die al niet overschreden zijn. 

De huisartsengeneeskunde staat onder bijzonder hoge druk door de combinatie van de gewone patiëntenzorg en de staalafname. Waarom dan niet ander medisch geschoold personeel inschakelen om de huisartsen te helpen en ondertussen ook de testcapaciteit te verhogen?

Gezien de dringende noden op het terrein zal de Interministeriële Conferentie enkele concrete bijkomende maatregelen uitwerken. Zo zouden vroedvrouwen en logopedisten in de nabije toekomst de mogelijkheid moeten krijgen om, onder bepaalde voorwaarden, stalen af nemen. Er wordt ook onderzocht hoe studenten geneeskunde of verpleegkunde kunnen worden aangeworven als jobstudenten voor deze staalafnames, of eventueel ook andere beroepen kunnen worden ingeschakeld (19.10.2020 – PERSMEDEDELING Interministeriële Conferentie Volksgezondheid).

Het lijkt ons dan ook logisch dat ook tandartsen, op vrijwillige basis en na het volgen van een korte opleiding in staat zouden moeten gesteld worden om bij te springen waar de nood het hoogst is.

UPDATE

Apothekers, vroedvrouwen, tandartsen, logopedisten,... mogen voortaan ook tests afnemen. Dat volgt uit een wet die het federale Parlement op 29 oktober goedkeurde.

Momenteel kunnen tests worden afgenomen door artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, de medisch laboratoriumtechnologen en de studenten in opleiding tijdens hun stage tot arts, verpleegkundige of medisch laboratoriumtechnoloog.

De wet die het parlement vorige week donderdag goedkeurde maakt het mogelijk dat ook tandartsen, de apothekers, de logopedisten, de ambulanciers (met minstens 2 jaar beroepservaring) en de mondhygiënisten tests op het Sars-CoV-2-virus kunnen verrichten - met wisser of bloedprik. Ook meer studenten zouden de tests kunnen afnemen.

Deze personen moeten vooraf wel een opleiding krijgen door een arts voor de afname en de handelingen daarrond.

De snelle goedkeuring in De Kamer was mogelijk door de bepaling toe te voegen als amendement aan een wet die in behandeling was.

De wet wordt van kracht zodra ze in het Staatsblad verschijnt en blijft geldig tot eind juni 2021.