Het aantal Belgen dat medische zorg uitstelt, is de voorbije jaren sterk toegenomen.

Het aantal Belgen dat medische zorg uitstelt, is de voorbije jaren sterk toegenomen. De mensen stellen vooral tandzorg uit. Dat meldt het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Het KCE stelt vast dat mensen uit kwetsbare groepen gemiddeld meer gezondheidsproblemen hebben en dus ook meer nood hebben aan gezondheidszorg. Het KCE stelt ook vast dat mensen in een financieel kwetsbare situatie, zoals werklozen, alleenstaanden en mensen met risico op armoede, minder vaak naar een tandarts gaan en dat ze ook aanzienlijk minder gebruik maken van tandzorg dan gemiddeld. 

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) pleit er dan ook voor om structurele maatregelen te nemen om mondzorg voor iedereen toegankelijk te houden.
 
Dat kan onder meer door het budget voor mondzorg aanzienlijk te verhogen. Dat amper 40% van de prestaties bij de tandarts in aanmerking komt voor een vergoeding in de Verplichte Ziekteverzekering is frustrerend, aldus Frank Herrebout. De politici dienen keuzes te maken en tandzorg te beschouwen als basiszorg, geen luxe. 

VBT pleit er tevens voor dat voor alle bestaande prestaties beperkingen , zoals leeftijdsbeperkingen, worden opgeheven. Dat zal de toegankelijkheid voor de kwetsbare groepen enorm verbeteren. De beperkingen zijn historisch gegroeid, niet op basis van objectieve elementen maar op basis van budgettaire besparingen. 

Voor kwetsbare groepen pleit VBT ervoor om het jaarlijks mondonderzoek mee op te nemen in de derde betalersregeling. Dat zal de drempel om minstens 1 x per jaar een tandarts te bezoeken voor minder begoeden enorm verlagen. 

VBT pleit voor : 
Structurele verhoging budget mondzorg
Opheffen leeftijdsbeperkingen nomenclatuur
Jaarlijks mondonderzoek in 3de betalersregeling voor kwetsbare groepen.
Uitbreiding basiszorg (vb.hechting na extractie)
Herzien cumulbeperkingen.


U kan het volledige interview met Frank Herrebout op radio 2 hier beluisteren: