Herinnering FOD volksgezondheid wettelijke verplichting deelname wachtdienst

Zoals u reeds vernomen hebt zal er kortelings een ééngemaakte wachtdienst voor tandartsen van start gaan. Ondertussen ontvingen wij bijgevoegde bried van Minister Onkelinx met de dringende vraag deze aan de tandartsen te verspreiden.

Download documenten :