Dentalmaster plishing mails

DentalMaster maakt ons erop attent dat enkele klanten e-mails hebben ontvangen om bedragen over te maken op een bankrekening die niet van DentalMaster is, zogenaamde 'phishing mail'. DentalMaster wijst er nadrukkelijk op dat zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventueel door deze 'phishing mails' veroorzaakte schade, en verzoekt iedere klant voor het opgeven van een betalingsopdracht goed te controleren of bedragen op het correcte bankrekeningnummer worden overgemaakt.