Ziektekostenverzekering Europese Unie

Het Gemeenschappelijk Stelsel van Ziektekostenverzekering(GSZV)  van de Europese Unie streeft ernaar de beheers- en controle maatregelen aan te scherpen ten einde het respect van de regels te verbeteren. Daartoe worden voortaan de medische kosten terugbetaald, voor zover mogelijk, alleen op basis van de bewijsstukken die in overeenstemming zijn met de wetgeving van het land waar de prestatie werd verstrekt.

Wat België betreft, heeft het RIZIV, na onderling overleg hieromtrent, ons bevestigd dat de mogelijkheid bestaat voor onze leden om hetzelfde getuigschrift voor verstrekte hulp te eisen als dit dat wordt overhandigd aan de personen die gedekt zijn door de verplichte Belgische verzekering.

Dus moeten de leden van het GSZV voortaan voor elke medische prestatie verstrekt in België een getuigschrift voor verstrekte hulp ontvangen waarop de betaalde prijs dient te worden vermeld.