P-waarde

Daar zijn ze weer : de P-waarden. ..

Maximumaantal attesteerbare verstrekkingen :

Vanaf 1 juli 2015 beperkt de nomenclatuur het maximumaantal verstrekkingen dat u mag attesteren. De maxima zijn gebaseerd op het aantal geattesteerde ‘P-waarden’.

 Waarom maxima?

Al meerdere jaren stelt de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen vast dat een beperkte groep tandartsen onrealistisch veel verstrekkingen attesteert aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Die tandartsen kunnen dat aantal enkel halen als ze aan zorgkwaliteit inboeten of de nomenclatuurregels niet respecteren. Het invoeren van maxima op basis van de ‘P-waarden’ bestrijdt dergelijke situaties.

 Wat zijn P-waarden?

De wegingscoëfficiënt P staat voor het deel van de akte (onderzoek of behandeling) waarvoor de bekwaming van een tandheelkundige noodzakelijk vereist is. De coëfficiënt P geeft niet de tussenkomst weer van een derde die geen tandheelkundige is, noch de kost van het gebruikte materiaal, noch de afbetaling van de gebruikte middelen. De P-waarden van de tandheelkundige verstrekkingen vindt u terug in de tarievenlijst.

 Wat zijn de maxima?

Het totaal van de geattesteerde P-waarden mag per tandarts niet groter zijn dan:

 5000 P voor een periode van 1 kalendermaand

13000 P voor een periode van een trimester: de 1e dag van het trimester is 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober

46000 P voor een periode van 1 kalenderjaar.

 

Opgelet :

Door een nieuwe regelgeving die ingaat vanaf 1 januari 2016, zullen veel patiënten nog een raadpleging willen bij de tandarts voor eind 2015. Niet alleen uw vaste patiënten, maar ook veel “nieuwe” patiënten.

Het is dan ook raadzaam uw P waarde in de gaten te houden voor het laatste trimester, alsook de maand december, aangezien de “goedheid” van veel collega’s om deze patiënten te zien, wel eens een overschrijding van de P waarden zou kunnen opleveren en een flinke sanctionering nadien !