Opleiding stagemeester


Alle nieuwe stagemeesters die op de lijst van erkende stagemeesters verschijnen worden uitgenodigd voor het initiatieseminarie.

Alle stagemeesters die nog nooit deelgenomen hebben aan het vervolgseminarie worden elk jaar opnieuw uitgenodigd. Ze kunnen zelf kiezen wanneer ze dit seminarie volgen, maar ze moeten tenminste één jaar een stagiair hebben begeleid.