FANC reglementering gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen.

Het Agentschap is momenteel het proces opgestart om middels een ontwerp van Koninklijk Besluit, het gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen in een inrichting waar geen patiënten verblijven (tandartskabinet, radiologisch centrum, ...) te verbieden.

Het Agentschap volgt hierbij het advies nr. 9103 “Voorwaarden met betrekking tot gerechtvaardigd gebruik van mobiele, draagbare röntgentoestellen” dat op 31 maart 2016 door de Hoge Gezondheidsraad werd gepubliceerd.

De radiologische onderzoeken uitgevoerd met een dergelijk draagbaar intra-oraal tandradio-grafietoestel kunnen immers eveneens gebeuren door gebruik te maken van de klassieke bestaande intra-orale tandradiografietoestellen. Daarenboven bieden deze laatste onder andere volgende voordelen: minder dosis ter hoogte van de handen, armen en het hele lichaam van de gebruiker, grotere stabiliteit betreffende diagnostisch beeldkwaliteit, minder kans op diefstal, verlies of gebruik door onbevoegden van het toestel,…

Bijgevolg zal het Agentschap bij elke aanvraag van dit type toestel binnen een inrichting waar geen patiënten verblijven, een intentie tot weigering versturen aan de betrokken exploitant.

Het gebruik van een dergelijk toestel is wel gerechtvaardigd voor het uitvoeren van tandheelkundige onderzoeken bij ouderen/gehandicapten in verzorgingsinstellingen, die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar een ziekenhuis of private tandartsenpraktijk, op voorwaarde dat de verzorgingsinstellingen in kwestie niet over een eigen klassiek bestaand tandradiografietoestel beschikken.

In dit geval dienen aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • Het toestel mag enkel gebruikt worden met een statief,  
  • voor elk draagbaar tandradiografietoestel dient een logboek bijgehouden te worden, 
  • het toestel mag enkel gebruikt worden in een daarvoor voorbehouden lokaal, 
  • de radiologische opnames worden door de gebruiker zelf genomen en mogen niet gedelegeerd worden.

Ten tweede is het gebruik eveneens gerechtvaardigd binnen een ingedeelde inrichting waar gehospitaliseerde patiënten verblijven, die hun kamer niet mogen of kunnen verlaten.

Het toestel dient in die gevallen steeds te worden gebruikt met een statief, tenzij de medische toestand van de gehospitaliseerde patiënten het niet toelaat en dan enkel na een justificatie van de bevoegde gebruiker.

Uiteraard zal elke vergunningsaanvraag nog geval per geval worden beoordeeld door het Agentschap en zijn aanvullende voorwaarden mogelijk.

Voor meer informatie hieromtrent kan u de heer Paul Brusselaers contacteren: paul.brusselaers@fanc.fgov.be – 02/289 20 59.