BETRANSPARENT.BE

Medische vooruitgang en de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiŽnt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. Een efficiŽnte samenwerking tussen de farmaceutische industrie, de medische technologieŽn industrie en u, als zorgverstrekker, speelt hierbij een essentiŽle rol.

De farmaceutische en de medische technologieën industrie hechten veel belang aan transparantie, ook in hun relaties met zorgverstrekkers en –instellingen. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Als belangrijke stap naar een grotere transparantie, hebben de bedrijven uit deze industrieën in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van zorgverstrekkers en -instellingen een gemeenschappelijk publiek toegankelijk transparantieplatform ontwikkeld. 


Dit platform, www.betransparent.be, beheerd door Mdeon vzw, zal bepaalde waardetransfers tussen bedrijven en zorgverstrekkers op bevattelijke wijze in kaart brengen. Het gaat om transfers van waarden verricht ten voordele van zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, vroedvrouwen, paramedici, …) en gezondheidszorginstellingen (ziekenhuizen, artsenvennootschappen, ...).