Aangifte personenbelasting: dienstencheques optimaliseren - reminder

Bij het invullen van de aangifte personenbelasting zijn er nog optimalisatiemogelijkheden.

Beperking per persoon
Het maximale bedrag aan aangekochte dienstencheques dat per persoon per kalenderjaar in aanmerking komt voor een belastingvermindering bedraagt € 1.404 ofwel 156 cheques. Bij aankopen boven het bedrag van € 1.404 zal er geen belastingvoordeel meer toegekend worden door de belastingadministratie.

Om te genieten van de maximale belastingvermindering, volg je tijdens het jaar het aantal aangekochte dienstencheques op. Bij overschrijding van 156 cheques, kan je overschakelen naar je partner om daar ook een belastingvermindering te genieten.
Wanneer er per week 4 dienstencheques aangekocht worden, zal je na ongeveer 38 weken de maximale grens van 156 cheques bereiken, wat ongeveer met eind augustus overeenkomt.

Belastingvermindering
Hulp in het huishouden kan via dienstencheques gefinancierd worden. Er wordt een belastingvermindering van 30% toegekend in de aangifte personenbelasting op de aangekochte cheques.
Per dienstencheque betaal je 9,00 EUR, maar via de belastingaangifte recupereer je 2,70 EUR, waardoor je uiteindelijk maar 6,30 EUR betaalt voor een uur hulp in het huishouden.


Deze belastingvermindering is enkel geldig in het Vlaams Gewest. In Wallonië en in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest is de berekening van de belastingvermindering anders. Het adres van de fiscale woonplaats zal bepalen onder welk Gewest je ressorteert.