VEILIGHEID VOOR (TAND)ARTSEN - TOOLBOX

Als (tand)arts kunt u met specifieke vormen van criminaliteit worden geconfronteerd.


Daaraan willen de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid samen
iets doen. Een voorbeeld van de acties die we ondernemen? Dit draaiboek met
nuttige maatregelen voor de (tand)artsenpraktijk.

Download documenten :