Extra aanvullend pensioen?

Er bestaan tot op heden 2 fiscaal aangemoedigde systemen voor zelfstandige ondernemers: het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Individuele Pensioentoezegging (IPT).


Alleen zelfstandigen met een vennootschap kunnen gebruik maken van de IPT. Zelfstandigen die een beroepsactiviteit uitoefenen in een eenmanszaak komen hier niet voor in aanmerking.
Deze ongelijkheid wordt vanaf 2017 weggewerkt. Ben je zelfstandige zonder een vennootschap, dan kan je weldra dus je aanvullend pensioen versterken, bovenop het (Sociaal) VAP.
Het Sociaal VAP blijft met voorsprong de beste en eerste keuze voor een zelfstandige. Maar weldra zal je bovenop het VAP nog een extra aanvullend pensioen kunnen op bouwen. De precieze modaliteiten zijn nog niet bekend maar zodra we meer weten, zullen we de nodige informatie verspreiden.