Maximumtarieven

De te respecteren maximumtarieven voor de kostprijs van het materiaal voor mechanische verankering bij conserverende zorg zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer van toepassing.