Let op met brandstofkosten in een vennootschap

Wanneer de vennootschap een bedrijfswagen met een tankkaart ter beschikking stelt voor de zaakvoerder of personeelslid, zijn er sinds 2017 enkele wijzigingen.

Problematiek
De vennootschap betaalt alle kosten van de wagen, inclusief de brandstof. De begunstigde zal voor het privé-gebruik een vergoeding moeten betalen aan de vennootschap, nl. een voordeel alle aard. Het bedrag van dit voordeel wordt aan de hand van een formule berekend met de aanschaffingswaarde en co²-uitstoot als beginwaarden.
Het is mogelijk om het voordeel alle aard elke maand via de loonbrief te laten verrekenen, of de begunstigde doet een terugbetaling aan de vennootschap via overschrijving.

Wijziging vanaf 2017
Wanneer het voordeel via het loon verrekend wordt, betaalt de vennootschap extra vennootschapsbelasting op 17% van het voordeel alle aard.
Voorheen werd er geen onderscheid gemaakt of de brandstofkosten door de vennootschap gedragen werden of niet.
Vanaf 2017 wijzigt dit. Van zodra de vennootschap de privé-brandstofkosten ten laste neemt kantelt het percentage van 17% naar 40%.
Het voordeel alle aard blijft voor de begunstigde ongewijzigd.

Wat te doen?
In de meeste gevallen is het nog steeds voordeliger om alle brandstofkosten door de vennootschap te laten betalen en op 40% van het voordeel van alle aard vennootschapsbelasting te betalen.