Symposium 30 oktober 2020: Indirecte restauraties en endodontie algemeen tandarts

 


Alexander Declerck – Indirecte restauraties in de esthetische zone
Alexander Declerck behaalde zijn Master in de Tandheelkunde in 2011 aan de Universiteit Gent. Na het vervolledigen van het postgraduaat programma tot Algemeen Tandarts is hij zich verder gaan verdiepen in de direct en indirect restauratieve tandheelkunde. Dit via verschillende nationale en internationale bijscholingen, evenals het ‘6 Month Clinical Master Program in Restorative and Esthetic Dentistry’. Van 2011 tot 2015 was Alexander Declerck actief als staflid binnen de dienst Restauratieve Tandheelkunde en Endodontie van de Universiteit Gent. Hij is stichtende partner van MOND, een groep van multidisciplinaire tandartspraktijken binnen Vlaanderen. Daarbij is Alexander medeverantwoordelijk voor de esthetische direct en indirect reconstructieve behandelingen. In 2017 werd hij erkend als ‘Affiliate Member’ binnen de prestigieuze European Academy of Esthetic Dentistry. Alexander Declerck geeft actueel voordrachten over de verschillende aspecten binnen de esthetische tandheelkunde. Van intake en communicatie tot behandelplanning en uitvoering.


Korte inhoud:

Alexander Declerck deelt in deze klinisch georiënteerde presentatie zijn ervaring en protocollen bij de behandeling van esthetische rehabilitaties in de frontregio met indirect keramische restauraties. Het doel van deze presentatie is de tandarts vertrouwd maken met de verschillende behandelmogelijkheden en indicaties om zo tot een correcte casusselectie te komen. Keramische restauraties zijn binnen het Belgische verzekeringssysteem vaak dure behandelingen voor de patiënt en de verantwoordelijkheid van de tandarts om deze investeringen in het gebit te rechtvaardigen. De verschillende valkuilen worden besproken en toegelicht aan de hand van klinische voorbeelden. Nadien diept Alexander Declerck zijn verhaal verder uit met de behandelstappen nodig om esthetische, keramische restauraties te voorzien met een gunstige lange termijn prognose. Dit gaat over pre-prothetische behandelingen, preparatie, afdrukname, tijdelijke voorzieningen, tandtechnische voorbereiding en adhesief bevestigen. Doorheen zijn verhaal staat Alexander zowel stil bij de conventionele als digitale mogelijkheden. 

Accrediteringseenheden: 10 Deelgebied 7 erkenningsnummer: 20011881Rafaël Michiels – Endodontie voor de algemene praktijkRafaël Michiels studeerde in 2006 af als algemeen tandarts aan de Universiteit Gent, België. In 2009 behaalde hij zijn ManaMa in de endodontologie aan de Universiteit Gent. Van 2006 tot 2012 werkte hij parttime als endodontoloog in de verwijspraktijk voor endodontologie van Leen Rosiers in Turnhout. Van 2009 tot 2012 werkte hij parttime als endodontoloog in de verwijspraktijk voor parodontologie van Eric Thevissen en Francis van Enis in Hasselt. Sinds 2013 werkt hij fulltime als endodontoloog in zijn eigen verwijspraktijk voor endodontologie. Ondertussen is de praktijk uitgegroeid tot een groepspraktijk met 3 andere endodontologen. Hij is auteur van verschillende klinische en wetenschappelijke artikelen en geeft lezingen en workshops zowel nationaal als internationaal. Hij is lid van verschillende vakverenigingen.


Korte inhoud:

Hedendaagse endodontologie kan soms lastig zijn en een hele uitdaging voor de algemene tandarts. Soms is de casus zelf heel moeilijk, soms ziet de tandarts door het bos de bomen niet meer. Welke aanpak moet ik volgen? Welke vijl is de juiste? Waarom lukt het me de ene keer wel en de andere keer niet?

Dikwijls leidt dit tot frustraties. Aan de hand van het protocol dat ik gebruik in mijn eigen praktijk, zal ik aantonen dat een goede planning en een simplificatie van je werkwijze de sleutels zijn tot succes. Ook zal er ingegaan worden op casus-selectie en diagnostiek. Het doel van de lezing is aan te tonen dat de meeste gemakkelijke en gemiddelde gevallen perfect en zonder kopzorgen kunnen uitgevoerd worden door de algemene tandarts.


Accrediteringseenheden: 10 Deelgebied 4 erkenningsnummer: 20011777

Dagindeling 

13.30-14.00:  Inschrijving en onthaal

14.00-15.30: Lezing Rafaël Michiels

15.30-16.00:  Pauze

16.00-17.30: Lezing Alexander Declerck

20 AE eenheden aangevraagd in de deelgebieden 4 en 7


Routebeschrijving:

Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57 
9100 Sint-Niklaas


Extra info betreffende de accreditering voor dit Corona jaar 2020 

In uw 5-jarige cyclus moet u minimaal 500 accrediteringseenheden verwerven.

Er moet gezorgd worden dat voor elk van de cyclusjaren het jaarlijkse minimum van 100 eenheden behouden blijft. Het is mogelijk om geaccumuleerde eenheden over te dragen. Accrediteringseenheden kunnen in de loop van eenzelfde cyclus vanuit voorgaande jaren van het ene jaar naar het andere jaar worden overgedragen. De overdracht is jaarlijks beperkt tot 60 eenheden. Voor elk jaar van de cyclus, wordt een maximum van 160 eenheden in aanmerking genomen. Het eerste jaar van een cyclus moet een minimum van 100 eenheden worden behaald. Voor elk volgend jaar van de cyclus moeten minimaal 40 eenheden worden behaald die kunnen worden aangevuld met de maximum over te dragen 60 AE, om zo het jaarlijks minimum van gemiddelde 100 eenheden te behalen voor alle voorbije jaren van de cyclus.

Enkele voorbeelden en consequenties:

  • Een tandheelkundige die in het eerste jaar van zijn cyclus 100 eenheden verzamelde en in het tweede jaar 80 eenheden, bereikt slechts een gemiddelde van 90 over die twee jaar, en voldoet in het tweede jaar dus niet aan de vereisten.

  • Een tandheelkundige die in het eerste jaar 100 eenheden bereikte, in het tweede jaar 150 eenheden, volstaat in het derde jaar met 50 eenheden om aan deze vereiste te voldoen. (omdat er een overdracht is van de 50 overige eenheden van het tweede jaar).

  • Een tandheelkundige die in het eerste jaar 180 eenheden verzamelde (overdacht van 60 AE) en in het tweede jaar 40 eenheden, moet in het derde jaar minimum 100 eenheden verzamelen om aan de accrediteringsvereisten te voldoen.

  • Een tandheelkundige die 160 eenheden verzamelde in het eerste jaar, 160 in het tweede jaar, 40 in het derde, voldoet aan de voorwaarden met 40 eenheden voor het vierde jaar
Opgelet: kies bij het inschrijvingen de beide lezingen aub voor een correct evaluatieformulier achteraf.
Lezing Rafael MichielsLid € 150
Niet-lid € 300
Student of Stagiair AT € 0
Lezing Alexander DeclerckInbegrepen in totaalprijs € 0