WEBINAR: Indirecte Restauraties in de Esthetische Zone


Alexander Declerck – Indirecte restauraties in de esthetische zone
Alexander Declerck behaalde zijn Master in de Tandheelkunde in 2011 aan de Universiteit Gent. Na het vervolledigen van het postgraduaat programma tot Algemeen Tandarts is hij zich verder gaan verdiepen in de direct en indirect restauratieve tandheelkunde. Dit via verschillende nationale en internationale bijscholingen, evenals het ‘6 Month Clinical Master Program in Restorative and Esthetic Dentistry’. Van 2011 tot 2015 was Alexander Declerck actief als staflid binnen de dienst Restauratieve Tandheelkunde en Endodontie van de Universiteit Gent. Hij is stichtende partner van MOND, een groep van multidisciplinaire tandartspraktijken binnen Vlaanderen. Daarbij is Alexander medeverantwoordelijk voor de esthetische direct en indirect reconstructieve behandelingen. In 2017 werd hij erkend als ‘Affiliate Member’ binnen de prestigieuze European Academy of Esthetic Dentistry. Alexander Declerck geeft actueel voordrachten over de verschillende aspecten binnen de esthetische tandheelkunde. Van intake en communicatie tot behandelplanning en uitvoering.


Korte inhoud:

Alexander Declerck deelt in deze klinisch georiënteerde presentatie zijn ervaring en protocollen bij de behandeling van esthetische rehabilitaties in de frontregio met indirect keramische restauraties. Het doel van deze presentatie is de tandarts vertrouwd maken met de verschillende behandelmogelijkheden en indicaties om zo tot een correcte casusselectie te komen. Keramische restauraties zijn binnen het Belgische verzekeringssysteem vaak dure behandelingen voor de patiënt en de verantwoordelijkheid van de tandarts om deze investeringen in het gebit te rechtvaardigen. De verschillende valkuilen worden besproken en toegelicht aan de hand van klinische voorbeelden. Nadien diept Alexander Declerck zijn verhaal verder uit met de behandelstappen nodig om esthetische, keramische restauraties te voorzien met een gunstige lange termijn prognose. Dit gaat over pre-prothetische behandelingen, preparatie, afdrukname, tijdelijke voorzieningen, tandtechnische voorbereiding en adhesief bevestigen. Doorheen zijn verhaal staat Alexander zowel stil bij de conventionele als digitale mogelijkheden. 

Accrediteringseenheden aangevraagd: 10 Deelgebied 7 Programma 

19.30-20.00:  Online onthaal

20.00-21.30: Lezing Alexander Declerck


Elke deelnemer moet kunnen communiceren via een toetsenbord: de aanwezigheidscontrole is hiervan tijdens het webinar afhankelijk. Als u dit niet doet, vervalt de registratie voor accreditatie.

VBT opent  het virtuele klaslokaal een half  uur voor de starttijd  om technische problemen op te lossen en op tijd te starten. De deelnemer is echter als enige verantwoordelijk voor problemen die verband houden met de kwaliteit van zijn internetverbinding en/of computerapparatuur.   

Het uitzenden van een live video stream vergt veel bandbreedte, hetgeen enerzijds uw internetaansluiting aanzienlijk belast, maar ook de verwerkingscapaciteit van uw PC. Sluit dus alle andere programma’s’ op uw PC af, alsook alle in de achtergrond draaiende applicaties, zodat alle capaciteit van de PC naar het volgen van het webinar gaat.


Het organiseren van geaccrediteerde webinars is een nieuw gegeven. Het totale kostenplaatje voor de software, servers, IT ondersteuning en dergelijke is op dit ogenblik nog niet volledig gekend. Dat weerspiegelt zich in de huidige prijszetting. Naarmate die kostenstructuur duidelijker wordt kunnen we voor volgend jaar een preciezere kosten berekening maken.

Routebeschrijving:
Dit is een online bijscholing


Indirecte restauraties in de esthetische zoneLid € 40
Niet-lid € 80