WEBINAR: Digitale Tandheelkunde


Wouter Reybrouck


Reybrouck Wouter studeerde af als tandarts aan de KU Leuven in 1993.
Hij startte in de praktijk van zijn moeder te Liedekerke die hij samen met zijn echtgenote Savoye Isabelle, specialist in de orthodontie overnam in 1997.
In 2008 bouwden ze hun praktijk uit tot een moderne multidisciplinaire groepspraktijk.

Digitalisatie is altijd een groot interessepunt geweest. Zo was Reybrouck Wouter jarenlang voorzitter van ODUC (Organisation of Dental Users Corilus) die de belangen van de gebruikers van de tandheelkundige praktijksoftware van Corilus verdedigde.
In 2013 werd in hun groepspraktijk de kaart van volledige digitalisatie getrokken met aankoop van een intra-orale mondscanner. Nadien werd er ook geïnvesteerd in een dentale 3D printer en cbct om de CAD-CAM cirkel volledig te maken. 

Reybrouck Wouter verdiepte zich verder in de digitale tandheelkunde door zelfstudie en bijwonen van vooral buitenlandse congressen en cursussen. 
Samen met zijn echtgenote geeft hij ook opleidingen voor tandartsen en orthodontisten over de softwareprogramma’s Appliance Designer en OrthoAnalyzer die CAD-design van tandheelkundige apparaten mogelijk maakt. 

Reybrouck Wouter is regelmatig spreker over digitale tandheelkunde en 3D printing. 

Sinds 2016 bestuurslid bij de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen.
Sinds 2017 KOL 3Shape 
Sinds 2018 active member Digital Dentistry Society 
2020  Mede oprichter van Digital Dentistry Belgium vzw 

Korte inhoud

Al reeds 30 jaar geleden werden de eerste stappen in de digitale tandheelkunde gezet. Jarenlang bleef dit een niche binnen ons beroep. De laatste jaren is er een kentering opgetreden en komt de digitale tandheelkunde in een stroomverstelling. 

De technologische vooruitgang is razendsnel gegaan en de digitale revolutie staat aan de deur van elke tandarts. De opkomst van steeds betere en snellere intra orale 3D scanners heeft er toe geleid dat steeds meer tandartsen de weg van de digitalisatie inslaan. 

Welke intra-orale scanners zijn er op de markt? Wat zijn de voordelen en nadelen? Hoe werkt 3D printing en wat zijn de mogelijkheden? 

Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk worden antwoorden gegeven op al deze vragen.

De mogelijkheid om de CBCT beelden te combineren met intra-orale scans, planning software voor prothetiek, implantologie en orthodontie en uiteindelijk milling of 3D printing van boormallen, suprastructuren op implantaten en individueel kroon en brugwerk op natuurlijke elementen. Integratie van al deze digitale technieken leidt meer en meer tot een CAD/CAM benadering van tandheelkundige behandelingen.
Programma 

19.30-20.00:  Online onthaal

20.00-21.30: Lezing Wouter Reybrouck


Elke deelnemer moet kunnen communiceren via een toetsenbord: de aanwezigheidscontrole is hiervan tijdens het webinar afhankelijk. Als u dit niet doet, vervalt de registratie voor accreditatie.

VBT opent  het virtuele klaslokaal een half  uur voor de starttijd  om technische problemen op te lossen en op tijd te starten. De deelnemer is echter als enige verantwoordelijk voor problemen die verband houden met de kwaliteit van zijn internetverbinding en/of computerapparatuur.   

Het uitzenden van een live video stream vergt veel bandbreedte, hetgeen enerzijds uw internetaansluiting aanzienlijk belast, maar ook de verwerkingscapaciteit van uw PC. Sluit dus alle andere programma’s’ op uw PC af, alsook alle in de achtergrond draaiende applicaties, zodat alle capaciteit van de PC naar het volgen van het webinar gaat.


Het organiseren van geaccrediteerde webinars is een nieuw gegeven. Het totale kostenplaatje voor de software, servers, IT ondersteuning en dergelijke is op dit ogenblik nog niet volledig gekend. Dat weerspiegelt zich in de huidige prijszetting. Naarmate die kostenstructuur duidelijker wordt kunnen we voor volgend jaar een preciezere kosten berekening maken.

Routebeschrijving:
Dit is een online bijscholing
WEBINAR: Digitale TandheelkundeLid € 40
Niet-lid € 80