Letselschade: tand- en gebitsletsels 9 februari

Spreker: Prof. dr. Roeland De Moor  


Professor De Moor is buitengewoon hoogleraar aan de UGent en gastprofessor aan de Universiteit van Wenen. Zijn lesopdracht behelst endodontie, traumatologie, restauratieve tandheelkunde & aansprakelijkheid. Hij is een international lecturer voor de topics endodontie, traumatologie en lasertandheelkunde.

Hij is ook erkend gerechtelijk expert, die op regelmatige basis door rechtbanken aangesteld wordt als gerechtsdeskundige in kader van schadebegroting.

INHOUD

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die een mens kan ondervinden als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout

Wanneer men als tandarts met een trauma geconfronteerd wordt, dient plots veel te gebeuren. Er is nood aan juiste diagnostiek, correct inschatten van de uitgebreidheid van het trauma & er dient een correcte noodbehandeling of een definitieve behandeling opgestart te worden, er wordt verwacht dat er een prognose opgemaakt wordt. Regelmatig komt daar dan nog een complicatie bovenop, die zich niet zomaar in de eerste zittijd heeft aangemeld en waardoor een behandelplan dient bijgestuurd te worden.

Om het geheel volledig te maken, dient een schadeverslag opgemaakt te worden. Hierbij dienen niet alleen meerdere aspecten van schade vastgelegd te worden maar ook begroot te worden. Prognose, verschillende vormen van schade (esthetische, morele & sexuele schade, genoegenschade), verschillende vormen van ongeschiktheid (tijdelijke en definitieve; persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid), en invaliditeit (tijdelijk en definitief) zijn aspecten die te weinig en zelfs niet aan bod komen bij de schadeverslagen.

Een vergelijkbar traject wordt ook doorlopen wanneer een medische fout wordt geclaimd.  Er is degene die schade toebrengt, het slachtoffer, en er dient ook een vergelijking gemaakt te worden tussen de vooraf bestaande toestand  (de toestand waarin het slachtoffer zou gebleven zijn zonder dat deze schade optrad) en de toestand met de schade. Het verschil tussen beiden is de letselschade.

Vanuit deze gemeenschappelijke achtergrond wordt de tandheelkundige wereld van het schadedossier belicht. Het doel van deze webinar is de tandarts te wijzen op belangrijke elementen die essentieel zijn in een goed schadedossier, essentiële (juridische) begrippen te verduidelijk, en zeker duidelijk te maken wat binnen het perspectief van de verzekeraar en vanuit de juridische achtergrond verstaan wordt onder het bewijs van schade.


10 AE toegestaan in deelgebied 2: erkenningsnummer 21000356

Routebeschrijving:
Dit is een online webinar
Letselschade: tand- en gebitsletselsLid € 50
Niet-lid € 100