Het COVID vaccin - 16 februari 19.30 uurProf.dr. Pierre Van Damme behaalde zijn doctoraat in de epidemiologie en sociale geneeskunde in 1994, Universiteit Antwerpen. Hij is momenteel gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, waar hij van 2007 tot 2018 voorzitter was van het Vaccine & Infectious Disease Institute (VAXINFECTIO, Universiteit Antwerpen) en nu vice-decaan van de faculteit is. 

Hij is nu erevoorzitter van VAXINFECTIO, Universiteit Antwerpen - een consortium van vier onderzoekseenheden die hij in 2007-2008 oprichtte: het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM), het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH), het Centrum voor Economisch Gezondheidsonderzoek en Infectious Disease Modelling (CHERMID), en het Centrum voor de evaluatie van vaccinatie (CEV). 

VAXINFECTIO wordt erkend als ‘Center of Excellence’ aan de Universiteit Antwerpen en fungeert als WHO Collaborating Center voor de WHO Europese Regio voor de controle en preventie van infectieziekten.

Pierre Van Damme richtte het CEV op in 1994 en is nog steeds de directeur van het CEV. Het centrum verricht onderzoek op vier hoofdgebieden: (1) (sero-) epidemiologie van infectieziekten; (2) vaccinonderzoeksstudies met inbegrip van beoordeling van de veiligheid, beschermende werkzaamheid en immunogeniciteit van zowel preventieve als therapeutische vaccins; (3) injectie-apparaat en diagnostisch onderzoek; (4) kinetiek van vaccin-geïnduceerde antilichamen, inclusief passieve overdracht van maternale antilichamen en maternale immunisatie.

Inhoud:

De lezing zal een kort overzicht geven van het COVID-19 ziekteverloop en de cijfers, alsook een bespreking van de verschillende types COVID-19 vaccins, hun veiligheid, werkzaamheid en werkingsmechanismes, de voor- en nadelen van de verschillende types vaccins, alsook een beschrijving van het vaccinatieprogramma in België in het algemeen en in Vlaanderen in het bijzonder. 

Er wordt ook ingegaan op het fenomeen pandemie en het beoogde effect van vaccinatie in het algemeen en de vaccinatie in het kader van COVID-19 in het bijzonder. We blikken ook even vooruit naar de toekomst: wat kunnen we nog verwachten van COVID-19 en andere virussen die de wereldgezondheid kunnen bedreigen? Het geheel wordt afgerond met een vraag en antwoord sessie.

Routebeschrijving:
Dit is een online webinar
Het COVID vaccinLid € 50
Niet-lid € 120