Een inschrijving via de website van VBT is slechts voorlopig en vereist een directe online betaling om de inschrijving definitief te maken. Zolang de online betaling niet is uitgevoerd bent u niet ingeschreven voor de activiteit en kan u, wanneer de activiteit volzet raakt, uw voorlopige inschrijving niet meer valideren. Betaling van de inschrijving gebeurt enkel via onze online betalingsmodule. 

Na betaling krijgt u uw factuur via mail toegestuurd, u krijgt enkele dagen op voorhand een herinnering met het programma van de dag. Heeft u nog vragen dan kan u ons tijdens kantooruren bereiken via het secretariaat. 

P.S. U vindt na de betaling elke factuur ook steeds terug in uw persoonlijke fiche op de VBT website. U kan een korte handleiding hiervoor vinden onderaan deze webpagina.

 Controleer bij afwezigheid van een bevestigingsmail (ontvangstbevestiging) eerst uw map "Ongewenste e-mail". Als de e-mail er niet is, neem dan contact op met ons via vragen@vbt.be

Annulering is uitsluitend schriftelijk of per e-mail (vragen@vbt.be) mogelijk.

  •          Bij annulering tot drie weken voor de activiteit worden de deelnamekosten terugbetaald, met inhouding van annuleringskosten (= € 20,- administratiekosten).
  •          Bij schriftelijke of e-mail annulering minder dan drie weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
  •          Bij schriftelijke of e-mail annulering minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Als u verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven. Wij vragen u dit eveneens schriftelijk door te geven. Opgelet: als u als VBT-lid een niet-lid als vervanger stuurt dient wel nog de opleg van de deelnamekosten voor niet-leden betaald te worden. 

Een terugbetaling vindt alleen plaats als u bij de schriftelijke of e-mail annulering eveneens uw rizivnummer en bankrekeningnummer opgeeft.

Bij onvoldoende inschrijvingen dienen we de activiteit te annuleren. Wij zullen u daarvan via e-mail verwittigen. Daar zijn dan geen verdere kosten voor u aan verbonden en het inschrijvingsgeld wordt u integraal teruggestort.


Download documenten :
Handleiding voor het terugvinden van uw facturen/aanwezigheidsattesten