Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid

Het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid, genaamd GezondeMond, is een nieuwe partnerorganisatie met expertise in gezondheidsbevordering en ziektepreventie inzake mondgezondheid. Het kenniscentrum ontwikkelt methodieken en materialen die personen in staat stellen om de juiste mondgezondheidskeuzes te maken. Deze organisatie wordt gestuurd door de beroepsverenigingen VBT en VVT en de universiteiten van Gent en Leuven.
 
Aan de hand van een korte vragenlijst wenst het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid een inventaris op te maken van de initiatieven en methodieken die door lokale tandartsen werden uitgewerkt voor het verbeteren van de preventieve mondgezondheid bij de Vlaamse bevolking, met speciale aandacht voor mensen in kansarmoede, personen met een beperking en kwetsbare ouderen.

Deze vragenlijst peilt vooral naar kleinschalige initiatieven die door u als individuele tandarts of praktijk werden uitgevoerd en daardoor, ondanks hun meerwaarde voor de doelgroep, minder gekend zijn bij het grote publiek (bv. opleiding, brochure…).
Door het invullen van de vragenlijst maakt u kans op één van de 5 Fnac bonnen ter waarde van 50 euro die uitgereikt zullen worden. Het invullen van de vragenlijst neemt minder dan 10 minuten in beslag.
Hebt u een dergelijke interventie ontwikkeld, gelieve dan onze vragenlijst in te vullen op de volgende webpagina: