Campagne Test Aankoop


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen betreurt de campagne van Test Aankoop waar aan de kaak wordt gesteld dat veel tandartsen “supplementen” vragen. Via een online toepassing kunnen patiënten het ereloon ingeven dat ze aan de tandarts hebben betaald. Op basis van dat getal alleen geeft de toepassing aan of de patiënt “te veel “ betaalde aan de tandarts en waar er in de buurt “goedkopere” tandartsen gevestigd zijn. Deze toepassing houdt dus geen rekening met kwaliteit van de zorg, het specifieke karakter van de zorg (materiaal, wensen en eisen van de patiënt, ….). U vindt de toepassing onder www.test-aankoop.be/tandarts

Dat een organisatie die zichzelf als geloofwaardig wil doen overkomen, vervalt in volksverlakkerij, is te betreuren. 

Dat minstens 40 procent van de tandartsen volledig gedeconventioneerd zijn en nog eens 30% gedeeltelijk gedeconventioneerd zijn,heeft te maken met de ontoereikende honoraria en een nomenclatuur die verouderd is. Een oud zeer, dat met de besparingsmaatregelen van de Minister nog meer tandartsen uit het akkoord heeft gezogen. 

VBT pleit al lang om de nomenclatuur vanaf nul te herschrijven en ijvert reeds jaren voor een groter budget voor de mondzorg.
Het voorstel om tot een nieuw akkoordensysteem te komen, dat gebaseerd is op correcte honoraria volgens de kostprijsanalyse, werd door de Beleidscel van FOD Volksgezondheid niet gesteund.
Correcte honoraria zullen een enorme toename van het budget mondzorg vereisen en politiek wil men die middelen niet vrijmaken.
Niet de tandarts is dus oorzaak van de beperkte middelen, wel de politiek. 

Wat Test-Aankoop ook vergeet te vermelden, is dat ziekenfondsen, overheid en beroepsverenigingen samen werken aan een kostprijsanalyse om zodoende het tekort binnen het tandheelkundig budget in reële cijfers te berekenen.

  • Uit de studie De Lembre blijkt alvast dat de honoraria voor tandheelkundige behandelingen onder de reële prijs gelegen zijn. 
  • Test-Aankoop vergeet ook de indexsprongen en besparingsmaatregelen die tandartsen de afgelopen jaren werden opgelegd. 
  • Test-Aankoop vergeet ook te vermelden dat de honoraria van Belgische tandartsen beduidend lager liggen dan in de buurlanden. 
  • Test-Aankoop vergeet ook te vermelden dat moderne tandheelkunde enorme investeringen vergt van de tandarts. Nieuwe producten, toestellen en materialen kosten steeds meer geld.
  • De investeringen voor het eHealth gebeuren, de digitalisatie, …. werden nergens bijkomend verloond.
Alleen door deze zware investeringen kan de beste behandeling voor de patiënt worden beoogd. Zonder correcte honoraria kan deze kwaliteit niet meer gewaarborgd worden. 

Kortom : de conclusie is duidelijk : wie de sector niet kent, zwijgt er beter over.