VBT niet uitgenodigd naar aanleiding van een nieuwe aanvraag tot erkenning denturisten binnen een onderzoekscommissie regering.

Wij vernamen dat de commissie voor Volksgezondheid, het Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing opnieuw een hoorzitting houdt met bepaalde vertegenwoordigers van de verstrekkers van tandheelkunde en denturisten.

Denturisten – hoorzitting 25 april.Volgens een advies van de Raad van Tandheelkunde over tandheelkundige beroepen is er om verschillende redenen voor de raad geen noodzaak om het beroep denturist als dusdanig te erkennen. In de Raad van Tandheelkunde zetelen zowel beroepsverenigingen als universiteiten.

Zo daalt bijvoorbeeld de nood aan uitneembare prothesen door een betere sensibilisering inzake de noodzaak van preventie en een regelmatiger tandartsbezoek. Het heeft dan ook geen zin om een nieuw erkend zorgberoep te creëren voor een uitneembaar gebit, een medisch hulpmiddel dat minder en minder wordt gebruikt.

Daarnaast stijgt de moeilijkheidsgraad van de prothesebehandeling wegens de vergrijzing van de bevolking en de bijbehorende polymorbiditeit. Deze patiënten hebben nood aan medisch geschoolde practici, iets wat de bestaande opleiding tot denturist niet biedt. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat vijf jaar na de invoering van het beroep van denturist in een Canadese provincie de kostprijs van een prothese bij een tandarts of bij een denturist dezelfde was, maar dat de patiënten tevredenheid hoger lag bij de tandarts. Een adequaat ingerichte en hygiënische praktijk kan niet economisch haalbaar worden uitgebaat, als hij alleen dienstig is voor de behandeling met uitneembare prothesen.

De bevoegdheid om de mondzorg op te nemen moet te allen tijde bij de tandarts liggen. VBT ziet dan ook geen enkele behoefte noch verantwoorde reden om het beroep van denturist in te voeren. VBT wordt niet gehoord op deze hoorzitting en roept de tandartsen op zich duidelijk te verzetten.