Patiënten met tandpijn: een belangrijke risicogroep voor accidentele paracetamolintoxicatie

In de media werd melding gemaakt van een jonge vrouw die een levertransplantatie moest ondergaan na een overmatige en langdurige inname van paracetamol omwille van tandpijn.

We verwijzen naar een artikel gepubliceerd in de Folia van februari 2018 over de problematiek van paracetamolintoxicatie, en de vaststelling dat patiënten met tandpijn een belangrijke risicogroep zijn voor paracetamolintoxicatie.