Telematicapremie voor tandartsen: voorwaarden voor 2018

Wat is de telematicapremie?

Het is een forfaitair bedrag dat onder bepaalde voorwaarden betaald wordt aan de tandartsen. Daarmee wil de overheid het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden kunt u de telematicapremie ontvangen?

Een koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast om de telematicapremie te verkrijgen. Voor de premie 2017 is het koninklijk besluit reeds verschenen in het Belgisch staatsblad. Voor de premie 2018, heeft het Verzekeringscomité de voorwaarden vastgesteld. Ze worden ter informatie meegedeeld en onder voorbehoud van bekendmaking van de reglementaire tekst in het Belgisch staatsblad.

Om de telematicapremie 2018 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

·         uw activiteit

·         uw gebruik van telematica voor 4 diensten vermeld in onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven en ook voorschijven via Recip-e. 

Voorwaarden betreffende uw activiteit:

1.    U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.

2.    U hebt tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed, als u op 1 januari van het premiejaar al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had u dat RIZIV-nummer op 1 januari van het premiejaar nog geen 5 jaar? Dan moet u de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt.

Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica:

Hierbij de uit te voeren diensten en te gebruiken toepassingen via uw software om de premie te kunnen vragen:

Te gebruiken diensten en toepassingen

Voorwaarden voor de premie 2017

Voorwaarden voor de premie 
2018

Een geneesmiddel voorschrijven via Recip-e

Minstens 50% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen via Recip-e hebben uitgevoerd sinds 01/07/2017.

Minstens 80% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen via Recip-e hebben uitgevoerd in 2018.

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als u niet de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren in 2017.

Of

Als u de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2017.

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

Minstens 1 maal per maand de tarieven raadplegen via Mycarenet vanaf 01.10.2017.

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018

Factureren via
eFact van MyCareNet

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben sinds 01/09/2017 EN minstens 10 % van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben.

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben EN minstens 20 % van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2018.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2017.

 

Dit criterium wordt niet gebruikt voor premie 2018.

Downloaden van berichten via de eHealthbox

Minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in het laatste trimester van 2017.

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017 minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018.

De raadpleging van het GMD-recht van de patiënt

 

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens één raadpleging van het GMD-recht van de patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018.


Hoe en wanneer kunt u uw telematicapremie aanvragen?

De premie 2018 zult u kunnen aanvragen tot en met 31 oktober 2019.

U doet dat online via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de MyRiziv-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van e-diensten in de gemeten referentieperiode en de beslissing met betrekking tot uw aanvraag.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing, dan kunt u die online betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde MyRiziv-module ‘Mijn premieaanvragen’. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.