Telematicapremie: actie nodig in 2018

Een tijdje terug werden de voorwaarden voor het bekomen van de telematicapremie 2018 bekend gemaakt, ze worden hieronder nogmaals herhaald (onder onder voorbehoud van publicatie van de juridische tekst in het Belgisch Staatsblad).

Belangrijk is echter dat voor sommige voorwaarden het nodig is dat u gedurende 6 van de 12 maanden van het jaar 2018 een of andere activiteit doet via uw software programma. Als u dus voor dit jaar bepaalde activiteiten nog niet heeft uitgevoerd is het nu de tijd om dat in orde te brengen, er blijven nog exact 6 maanden over voor 2018.

Vergeet ook  niet dat voor volgend jaar 2019, Oxyboxy volledig operationeel zal zijn en dat u dus niet langer gebonden bent aan slechts 1 leverancier om uw telematicapremie te bekomen. Als u van plan bent te veranderen dient u uw huidig contract schriftelijk op te zeggen vóór eind september 2018.

U kan op het einde van dit bericht een voorbeeld van een opzegbrief downloaden.

Om de telematicapremie 2018 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

·         uw activiteit
·         uw gebruik van telematica voor 4 diensten vermeld in onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven en ook voorschijven via Recip-e. 

Voorwaarden betreffende uw activiteit:


1.    U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.


2.    U hebt tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) heeft vergoed, als u op 1 januari van het premiejaar al 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden. Had u dat RIZIV-nummer op 1 januari van het premiejaar nog geen 5 jaar? Dan moet u de minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen niet hebben bereikt.


Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica:


Hierbij de uit te voeren diensten en te gebruiken toepassingen via uw software om de premie te kunnen vragen:

Te gebruiken diensten en toepassingen

Voorwaarden voor de premie 2017

Voorwaarden voor de premie 
2018

Een geneesmiddel voorschrijven via Recip-e

Minstens 50% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen via Recip-e hebben uitgevoerd sinds 01/07/2017.

Minstens 80% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen via Recip-e hebben uitgevoerd in 2018.

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

Als u niet de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren in 2017.

Of

Als u de verzekerbaarheid hebt geraadpleegd in 2016, minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2017.

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018.

De tarieven raadplegen via MyCareNet

Minstens 1 maal per maand de tarieven raadplegen via Mycarenet vanaf 01.10.2017.

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018

Factureren via
eFact van MyCareNet

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben sinds 01/09/2017 EN minstens 10 % van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben.

Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aangerekend hebben EN minstens 20 % van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2018.

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2017.

 

Dit criterium wordt niet gebruikt voor premie 2018.

Downloaden van berichten via de eHealthbox

Minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in het laatste trimester van 2017.

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017 minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018.

De raadpleging van het GMD-recht van de patiënt

 

Als u de telematicapremie niet behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2018.

Of

Als u de telematicapremie behaald hebt in 2016 of in 2017: minstens één raadpleging van het GMD-recht van de patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 kalendermaanden in 2018.

 

Download documenten :