Wachtdienst 2019

 We herinneren er alle tandartsen aan dat ze voor 15 september 2018 hun wachtdienstbijdrage 2019 moeten betalen.

 Voor VVT leden zit deze bijdrage vervat in het lidgeld (voor wie in orde is met zijn lidgeld 2018). Niet-VVT leden betalen deze bijdrage zelf. VBT heeft er namelijk voor gekozen deze bijdrage los te koppelen van het lidgeld.

 Alle tandartsen die op de wachtdienstlijst voorkomen betalen 24,20 euro op rekeningnummer BE84 001-7363835-59 van de Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen

 met vermelding inschrijving wachtdienst, naam en RIZIV nummer.

 Wie te laat betaalt (dus na 15/09/2018) dient 145,20 euro te betalen.

U krijgt geen uitnodiging tot betaling ! Tandartsen dienen spontaan deze bijdrage over te maken.

Ter herinnering :

vrijstellingen : 

Vrijstelling om medische reden kan enkel gebeuren op basis van een medisch attest, rechtstreeks door de tandarts te richten aan de bevoegde Provinciaal Geneeskundige Commissie. Deze aanvraag dient zo spoedig mogelijk te gebeuren zodat de beslissing van de PGC kan gebruikt worden bij het opstellen van de lijsten. De tandarts die een aanvraag indient, dient dit ook spontaan te melden aan de Stuurgroep via email. Het ontvangen bewijs van vrijstelling om medische reden wordt door de betrokken collega per kerende meegedeeld aan de wachtdienstzone coördinator, die dit meedeelt aan de provinciale coördinator.

 

Vragen tot vrijstelling om niet medische redenen dienen jaarlijks gemotiveerd en schriftelijk te gebeuren bij de zonale wachtdienstcoördinator, die deze aanvragen doorstuurt naar de Stuurgroep. Opgelet : deze aanvragen moeten gestaafd worden met gepaste documenten. Zonder stavingsdocumenten worden geen vrijstellingen toegekend.

 

De Stuurgroep zal deze vragen jaarlijks beoordelen tegen eind september.

De collegae worden door de Stuurgroep op de hoogte gebracht van de beslissing van de Stuurgroep

Vakanties opgeven : 

U kan via de site www.spoeddienstalgemeentandarts.be en na inloggen, vakantieperiodes ingeven voor 2019. Indien u reeds een ski- of zomerverlof hebt gepland, een communiefeest in het vooruitzicht hebt, … zal bij de berekening in de mate van het mogelijke hiermee rekening worden gehouden als u deze periodes doorgeeft. Opgelet : indien blijkt dat men misbruik maakt van deze mogelijkheid, zal er geen rekening worden gehouden met de opgegeven periodes. U dient dan zelf voor een wisseling te zorgen indien de toegekende beurtrol niet past.

U kan uw verlofperiodes opgeven tot 30 september 2018. 

De lijsten met beurtrollen 2018 zijn online.  U kan alles consulteren door te surfen naar de website van de wachtdienst : www.spoeddienstalgemeentandarts.be

Vervolgens logt u in met uw email adres en paswoord.

U ziet er :

1.    Uw eigen beurtrol

2.    Welke collega’s willen wisselen

Collega’s die hun beurtrol willen wisselen, kunnen dit hier ook aangeven. U vindt er ook de contactgegevens van collega’s in de zelfde wachtdienstzone zodat wisselen makkelijker wordt.

 

Tip : ga regelmatig eens kijken op de website. https://www.spoeddienstalgemeentandarts.be/

 Ter herinnering :

·         Bij een wisseling dienen beide collega’s de wachtdienstzone coördinator op de hoogte te brengen (bij voorkeur per email – lijst van de wachtdienstzone coördinatoren via de website). Pas dan is de wisseling definitief.

·         6 weken voor uw beurtrol zal het call center Offitel u contacteren om uw contactgegevens te controleren.

·         Toch nog prangende vragen : contacteer de Stuurgroep via info@spoeddienstalgemeentandarts.be

 

·         Indien u het online verslag invult, wordt dit automatisch verstuurd. U hoeft het dus niet door te sturen naar de Stuurgroep of de wachtdienstcoördinator.

 

·         Ook adreswijzigingen dient u tijdig te melden. Dat kan via info@spoeddienstalgemeentandarts.be