Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken – Online only vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 zult u getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken enkel nog online kunnen bestellen. We willen u op die manier een beter beveiligde, vereenvoudigde procedure bieden die het aantal gevallen van fraude en fouten die in het verleden zijn vastgesteld, zal beperken. Medattest zal u ook een betere service bieden: opvolging van uw onlinebestelling, gebruik van nieuwe betaalmethodes en uitbreiding van het contactcentrum.

De nieuwigheden vanaf 1 januari 2019 en hun context

Naar aanleiding van de gevallen van fraude (waaronder gerechtelijke fraude) die bij de bestellingen per brief of per fax zijn vastgesteld, heeft het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging in 2017 (vergadering van 27.2.2017) een eerste reeks wijzigingen gevalideerd in deze "papieren offline" procedure. Het heeft de toekenning en het gebruik van het paswoord dat toegang biedt tot de "ONLINE" procedure eveneens beter beveiligd.  
Het principe om enkel nog online en op een beter beveiligde en vereenvoudigde manier te bestellen, is goedgekeurd en zal op 1 januari 2019 in werking treden.

We willen ons eveneens afstemmen op de geleidelijke uitrol van de onlinegetuigschriften (eAttest en eFact) die op termijn het merendeel van de "papieren" getuigschriften die via Medattest worden besteld, zouden moeten vervangen.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

  • U bestelt enkel nog online, via de beveiligde bestellingsapplicatie Medattest. Bestellen per brief of per fax zal niet meer mogelijk zijn
  • U heeft online toegang tot de bestellingsapplicatie via beveiligde identificatietools: eID-kaart, numerieke sleutel (TOTP) en de Itsme®-applicatie
  • U kunt nieuwe, beveiligde onlinebetaalmethodes gebruiken: bijv.: maestro, kredietkaart, enz.)
  • De nieuwe applicatie zal een module bevatten voor de verificatie van het KBO-nummer van de entiteit die de honoraria int en die u in uw bestelling heeft vermeld.

Welke nieuwigheden biedt Medattest?

Medattest zal u onder meer de volgende diensten aanbieden:

  • een systeem voor de opvolging van uw pakket waarmee u de voortgang van uw bestelling in elke fase van de levering kunt volgen
  • een uitgebreid contactcentrum dat niet alleen de vragen over uw bestelling zal beantwoorden, maar u ook zal uitleggen hoe u de getuigschriften voor verstrekte hulp en de overeenstemmingstroken moet invullen en gebruiken.

Meer informatie?

Om u zo goed mogelijk over deze nieuwigheden in te lichten, bereidt Medattest een handleiding en een presentatiefilm voor die binnenkort op hun website zullen worden gepubliceerd. (www.medattest.be)

Contacten