De databank van de nomenclatuur met zoekmotor, NomenSoft

NomenSoft is een databank van de nomenclatuur met zoekmotor. Die databank combineert de codenummers en de omschrijving van de prestaties met de tarieven.

Nomensoft bevat de gegevens met betrekking tot de codenummers van de verstrekkingen die in het officiële facturatieproces van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van toepassing zijn, onder meer:
  • de omschrijving van de prestatie (+ historiek)
  • de erelonen en vergoedingen (+ historiek)
  • de inwerkingtreding (+ historiek)
  • de sleutelwaarden (+ historiek)
  • een link naar de pdf-versie van de reglementaire teksten die de toepassingsregels en interpretatieregels , de facturatieregels enz met betrekking tot de codenummers bevatten  (o.a. de “gecoördineerde tekstversies van de nomenclatuur”, de “Interpretatieregels”, de “Instructies facturatie” en de “Boekhoudkundige en statistische instructies”).